prostor pro moderní vzdělávání

Dudy.
Dudy

Dudy „Nebřenky“

Naše říčanské dudy pochází původně ze zámku v nedalekých Nebřenicích. Proto je před léty nazval tehdejší ředitel muzea jako dudy „Nebřenky“.

UKÁZKA: Poslechněte si, jak dudy zní, když je do ruky vezme současný mistr! 

Prohlédněte si tento hudební nástroj a další naše sbírkové předměty na portálu eSbírky.cz

Kde se vzaly dudy?

Dudy patří k nejstarším dechovým nástrojům vůbec. Vznikly složením dvou píšťal, rohů a měchu. Původně neměly onen specifický měch, který má skotský dudák, jak ho známe z filmů, pod paží a který jejím pohybem nadouvá. Do dud se původně jen foukalo ústy. Jedinečný zvuk dud je vytvářen souzvukem dvou píšťal.

  • Jak se vzniká specifický zvuk dud? 
 

Které části dudy tvoří?

Dudy jsou tvořeny dvěma píšťalami. První zpravidla udržuje
jeden stálý tón, na druhou se hraje třeba jako na flétnu – tou se tvoří
melodie. Kravské rohy slouží k zesílení zvuku podobně, jako zvuk zesiluje
ústí trumpety nebo ozvučné roury starého gramofonu. Před tím, než vznikly
elektrické reproduktory, to byl jediný způsob, jak zvuk či hudbu zesílit.

  • Jak se před vynálezem reproduktoru zesilovala hudba nebo zpěv?
 

Odkud dudy jsou?

Dudy si spojujeme hlavně se Skotskem. I u nás jsou ale tradičním nástrojem, na který se hrálo nejen na Strakonicku a v dalších částech Jižních Čech.

  • Slyšeli jste někdy dudy naživo? Je to nástroj, který potkáte i dnes?