prostor pro moderní vzdělávání

Citera

 

Kdo hrál na tuto citeru?

To se bohužel už nikdy nedozvíme. Citera se dostala do říčanského muzea ve 20. století bez uvedení původu a dalších podrobností.

UKÁZKA: V roce 1955 byl natočen film o rakouské císařovně Sissi. Podívej se, jak v tomto filmu císařovna hraje na citeru

Prohlédněte si tento hudební nástroj a další naše sbírkové předměty na portálu eSbírky.cz

Mezi kytarou a klavírem

Citera je strunný drnkací nástroj, který se do stávající podoby vyvinul zhruba v polovině 19. století (před 170 lety). Jeho předchůdci byly různé strunné lidové nástroje s ozvučnou deskou, které se vyskytovaly již dříve. Svou konstrukcí se nachází někde mezi a kytarou a klavírem.

  • Jaké strunné nástroje mohly předcházet vzniku citery? 
 

„Německý nástroj“

Citera se v Československu stala předmětem rozporů mezi Čechy a Němci. Od roku 1918 se jí říkalo “rakousko-uherský nástroj”, po roce 1945 pro změnu “německý nástroj”. Bylo to tím, že citera byla oblíbená hlavně u německy hovořících obyvatel naší republiky. V obou případech u nás došlo k zavržení citery a umění hry na ni tak zůstalo jen v rodinách nejoddanějších tomuto nástroji.

  • Jaký vztah měli Češi k citeře, když ji označovali za “německý nástroj”? Proč asi?
 

Pro lid i pro panstvo

Citera v době své největší popularity (před vznikem Československa) patřila mezi oblíbené nástroje všech společenských vrstev. Hra na citeru se pěstovala na císařském dvoře,  v panských rodinách, mezi měšťany i venkovany.

  • Dříve byly některé nástroje oblíbené šlechtou a některé zase chudinou.  Podle čeho si typ hudby a oblíbené nástroje vybíráme v současnosti?