prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceVýukové materiályExperimenty – přírodní katastrofy
zkumavka_fialová_27x62px

• geologie • krajina • 2. stupeň ZŠ

Materiál popisuje postup 5 experimentů, ve kterých si žáci zkouší simulovat principy různých přírodních katastrof – povodní, sesuvů, skalního řícení, závrtů v krasových oblastech a zemětřesení. Dodejte žákům pomůcky a nechte je samostatně pracovat s návody.

Nemáte potřebné pomůcky a chcete využít zázemí v Geoparku Říčany? Objednejte si program s lektorkou muzea.

Texty využíváme v programu pro 8. – 9. třídu Přírodní katastrofy.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.