prostor pro moderní vzdělávání

Kovové šipky: proč a kde?
Uplatňovaly se v  bojích a při lovu.

Jak se šipky využívaly?

  • Šipky (kostěné, pazourkové, bronzové, pak železné) byly součástí šípů do luků a kuší. Dřevěná část, na kterou se šipka-hrot nasazovala, se v průběhu staletí rozpadla, kovová část se zachovala.
  • Kuše nahradily luky, protože měly větší dostřel a jednodušeji se natahovaly.
  • Základní části šípu: hrot, šípové tělo, křidélka, končík (drážka na konci šípu). Pro šípové tělo se využívalo a stále využívá dřevo z  cedru, jedle, borovice, jasanu nebo smrku.

Sbírka Muzea Říčany skrývá železnou zkorodovanou šipku (viz obrázek), která sloužila pravděpodobně jako střela do luku. O jejím původu nic nevíme. Muzeu ji daroval Antonín Šimek v  roce 1954.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.