prostor pro moderní vzdělávání

Proč patří sekera k  častým archeologickým nálezům?

sekera sloužila k  více účelům –→ od pravěku ji lidé používali jako ruční pracovní nástroj i jako zbraň

I když se tvar nástroje mění, základ zůstává stejný: hlava sekery z  kovu (bronz, železo, ocel) a dřevěná násada (topůrko).

Jaké byly ve středověku nároky na sekeru?

  • pevný materiál
  • dá se nabrousit
  • pokud se kov ošetřuje, nerezaví
  • topůrko lze snadno vyměnit

Kdo sekeru vyráběl?

Kovář – ten ji také dokázal opravit.

Sekery různých tvarů používali: tesaři, dřevorubci, řezníci, popravčí

Sbírka Muzea Říčany uchovává od roku 1939 železnou zkorodovanou tesařskou sekerku (na snímku). Směrem k  ostří vidíme otvor ve tvaru kříže-trojlístku. Sekerka byla nalezena při kopání základů pro stavbu budovy Okresní záložny na jižní straně říčanského náměstí. Jak je obvyklé, dřevěné topůrko se rozpadlo, a proto se  nedochovalo.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.