prostor pro moderní vzdělávání

Co se lze dozvědět z nálezu mincí?

na minci je vyraženo jméno panovníka –→ podle toho se dá datovat, kdy vznikla

Co je to pražský groš:

  • česká stříbrná mince
  • poprvé jej nechal v roce 1300 razit král Václav II. v Kutné Hoře s bohatými stříbrnými doly
  • po mincovní reformě nahradil denáry a brakteáty
  • v  době vlády Václava II. a Lucemburků měla mince vysoký podíl čistého stříbra; díky tomu byla mince ceněna v  celé Evropě
  • z  oběhu jej vytlačil tolar ve čtyřicátých letech 16. století

Sbírka Muzea Říčany obsahuje groše z doby Václava II., Karla IV. (na snímku dole) a Václava IV. (na snímku nahoře).

Pražský groš Karla IV. má na líci korunu, lilii a nápis KAROLUS PRIMUS DEI GRATIA REX BOHEMIE. Na rubu je spolu s hvězdičkami a heraldickým lvem vyražen nápis GROSSI PRAGENSES.

O původu mincí ve sbírce nic nevíme.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.