prostor pro moderní vzdělávání

K jakým úvahám nás vybízejí nálezy knižních kování?

Knižní kování jsou často jediným pozůstatkem zaniklých středověkých knih   → kompletní knihy se uchovaly vzácně, najdeme je v archivech nebo v knihovnách

Knižní kování pomáhalo knihu zpevnit, aby se brzy nerozpadla, a zároveň šlo o  originální ozdobu.

Středověká vzdělanost soustředěná v knihách

  • do vynálezu knihtisku se knihy ručně opisovaly a přístup k nim měli hlavně duchovní a šlechta
  • číst však i v době pozdního středověku uměla jen malá část populace
  • vynález knihtisku spadá do poloviny 15. století (první známý doklad tisku Johannese Gutenberga je datován r. 1447 v  Mohuči)

Ve sbírce Muzea Říčany je uchována mosazná, rytá a tlačená sponka s  liliovitým zakončením (na snímku). Jde o dar Antonína Šimka z roku 1954.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.