prostor pro moderní vzdělávání

Co se lze dozvědět z nálezu částí klenebního žebra v prostoru říčanského hradu?

hradní sály byly zaklenuty křížovou klenbou –→ hrad byl vystavěn v gotickém slohu

Další rysy gotických hradů:

  • okna s  lomeným obloukem
  • stavba je z kamene získaného z místního lomu
  • obranu zajišťovala věž, která sloužila i k jiným účelům (obydlí; přízemní prostory jako skladiště)

Na co dalšího přišli archeologové a další badatelé při průzkumech v Říčanech:

  • založení hradu spadá do druhé poloviny 13. století
  • šlo původně o výstavní sídlo s  reprezentativními prostorami, svým provedením se blížil hradům královským
  • v jihozápadním křídle (paláci) bylo druhé patro s klenutým stropem, koutovým krbem a honosnými okny

Sbírka Muzea Říčany ukrývá dva kusy klenebního žebra z  říčanského hradu. Materiálem je pískovec. K  nálezu došlo v prostoru někdejšího paláce ve výkopu pro  přívod elektrických kabelů k budovanému osvětlení hradu.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.