prostor pro moderní vzdělávání

Proč byla keramika ve středověku tak rozšířená?

hlína byla snadno dostupná → proces výroby nebyl složitý

Zdobení se v  průběhu let měnilo a podle něj se keramika datuje a určuje se i místo vzniku.

K čemu a jak se používaly keramické nádoby?
  • skladování potravin a nápojů
    • udržení přiměřené teploty
    • ochrana před škůdci
  • příprava jídla na otevřeném ohništi (rendlík-trojnožka)
  • podávání pokrmů
  • uchovávání mincí (pokladničky), nádoby ke svícení (svícny, lampičky)

Sbírka Muzea Říčany obsahuje zachovalé keramické nádoby, samotné pokličky nebo jednotlivé střepy. Nacházejí se v  místech současné zástavby i tam, kde dřív osady stály (na hrázi rybníka, v  lese nebo na poli).

Hrnec s  pokličkou muzeum zakoupilo od Josefa Šperka ze Záběhlic v  roce 1941.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.