prostor pro moderní vzdělávání

Kamenné koule: proč a kde?

uplatnění v bojích –→ k nálezům dochází v blízkosti opevnění, tvrzí a hradů

Od kdy se kamenné koule uplatňovaly ve válečnictví?

Střílelo se jimi nejprve z mohutných praků (nebyly ale tak opracované). Jako munice do děl sloužily od přelomu 14. a 15. století.

Co ještě víme o dělových koulích nalezených na Říčansku:

  • materiálem je žula
  • k nálezům došlo také na nádvoří říčanského hradu
  • pravděpodobně jde o památku na husitské války – hrad v roce 1420 dobývala vojska pražanů i válečníci Jana Žižky

Sbírka Muzea Říčany obsahuje kamenné koule, které se našly v  Říčanech a okolí. Mezi nimi je i koule nalezená ve Světicích při kopání základů nového domu. Do koule byla vyvrtána asi 3 cm hluboká jamka. Pravděpodobně v tomto případě nejde o dělovou kouli, ale o závaží (kamenná závaží se používala například ke tkalcovskému stavu). Do díry  patří kovový závěs, který se nedochoval. 

Muzeu tuto kouli (závaží) daroval v  roce 1913 žák Lehovec z  měšťanské školy v  Říčanech.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.