prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceNaše tipyMotýli na Říčansku

Také vám připadají motýli jako to nejkrásnější, co se dá v  přírodě vidět? Motýli nejen na Říčansku z  přírody mizí. I vy můžete prozkoumat příčiny jejich úbytku a něco pro ně udělat třeba na školní zahradě.

Pusťte si krátké video Tisíce motýlů, kde se dozvíte, kolik druhů motýlů na Říčansku žilo ještě v  50. letech. Nechte děti vymýšlet vlastní výzkumné otázky. Nejprve společně napište na tabuli tázací zájmena: kolik, kde, jak dlouho, jaké, kdy… Společně vyberte takovou otázku, na kterou můžete najít při zkoumání venku odpověď.

Vypravte se ven a zkuste vyfotit motýla, nebo najít housenku. Kde hledat? Na rozkvetlých záhonech a loukách můžete potkat babočky a modrásky, na kraji lesa poletují žluťásci řešetlákoví nebo bělásci řeřichoví. Na kopřivách si se živí housenky babočky kopřivové nebo babočky admirál. Několik housenek baboček zkuste spolu s dětmi vykrmit v  chovné síťce, pozorovat líhnutí z kukly a pak je vypustit zpět do přírody.

Které rostliny v zahradě chutnají housenkám motýlů zjistíte v obrázkovém Miniatlasu rostlin

Motýli z  naší přírody mizí hlavně kvůli používání insekticidů v  zemědělství. Jak jim můžeme pomoci? Na zahradách nebo ve městě, kde se nepoužívají postřiky insekticidem, pro ně založte pruh lučních rostlin. Dospělí motýli tu budou sát nektar a jejich vybíravé housenky si najdou svůj oblíbený svízel, čičorku nebo šťovík.

Motýlům se věnujeme v programech:

Pod našimi okny – program pro 1. – 2. třídu

Cestou ze školy – program pro 3. – 5. třídu (program zveřejníme během léta)

Proměny krajiny – program pro 8. – 9. třídu (program zveřejníme během léta)

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.