prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceLekceZdroje obživy v přírodě
zkumavka_fialová_27x62px

lekce do školní třídy

• voda • les • živočichové • rostliny • 1. stupeň ZŠ • prvouka • vlastivěda

Žáci se seznamují s tím, jaké zdroje potravy poskytuje příroda v jejich okolí. Ve skupinách zjišťují, které plané  jedlé rostliny znají, a navrhují vlastní recept.

V interaktivní prezentaci poznávají volně žijící živočichy a zdroje vody v krajině. Vyhledávají v mapě Říčan a okolí vhodné místo pro osídlení.  

Související lekce:

  1. Co víme o pravěku?
  2. Pravěk na vlastní kůži
  3. Zdroje obživy v přírodě − rostliny, živočichové a voda
    pdf stažení zde

Lekce jsou součástí komplexního programu pro 3.–5. třídu Lovci a sběrači.

Program zahrnuje 6 lekcí v délce 17 vyučovacích hodin. Podrobný popis všech lekcí a pomůcky k dalším lekcím najdete u programu.

Lekci si můžete stáhnout, podle potřeby upravit a s  žáky realizovat sami, nebo si můžete objednat výukový program s lektorkou muzea.

Další tipy

Horniny a minerály

Program probíhá v Geoparku Říčany. Žáci se seznamují s příběhy vzniku vybraných hornin, a kde na Říčansku se tyto horniny vyskytují. Zkoumají okolí říčanského hradu.

Ukázat lekci »

Život ve středověku

Program začíná geolokační hrou Za pokladem do středověkých Říčan v okolí zříceniny říčanského hradu. Hrou účastníky provází dítě ze středověku. Druhá část lekce probíhá v hradní zahradě.

Ukázat lekci »

Bydlíme

Žáci seznamují s tématem soběstačnosti. Uvažují o tom, co by chtěli a mohli umět, aby byli více soběstační. Pojmenovávají vlastnosti a zamýšlejí se nad tím, v čem je každý z jejich spolužáků jiný.

Ukázat lekci »

Oblékáme se

Žáci se seznamují s typy tkanin a s různými textilními technikami. Šijí na stroji a tkají na tkacím stavu. Učí se navzájem, postupy je učí spolužáci, nikoli dospělí. Uvažují, jaké techniky jim vyhovují a proč.

Ukázat lekci »

Místa s pamětí

Žáci se seznamují s místy v obci, kde se v minulosti vyskytovaly různé druhy živočichů na přírodních stanovištích (tůně, potoky, louky) a zjišťují v mapě, zda jsou zachována nebo zastavěna.

Ukázat lekci »

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.