prostor pro moderní vzdělávání

zkumavka_fialová_27x62px

• pravěk • 1. stupeň ZŠ • 2. stupeň ZŠ • historie

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje život člověka v pravěku, porovnává starší a mladší dobu kamennou.

Pojmy a obrázky se objevují postupně, což učiteli umožňuje s  žáky interagovat, nechat je předem formulovat očekávané odpovědi. Pro motivaci a udržení pozornosti žáků jsou zařazeny animační prvky a odkrývačka.

Prezentace také odkazuje na mapu vybraných archeologických nálezů z  pravěku ze sbírek Muzea Říčany.

Součástí prezentace jsou instrukce k jejímu použití.

Formát prezentace je otevřený, učitel/ka si je může upravit pro svou potřebu

Pazourkové nástroje využíváme v programu pro 3. – 5. třídu Lovci a sběrači.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.