prostor pro moderní vzdělávání

zkumavka_fialová_27x62px

• geologie • minerály • 2. stupeň ZŠ

Texty s  fotografiemi představují vybrané minerály, jejich vlastnosti – křemen, slídu, živec a kalcit. Porovnávají, jak vypadají pod obyčejným a polarizačním mikroskopem, který je součástí vybavení geologické laboratoře v  Geoparku Říčany. Texty lze vytisknout a použít samostatně ve výuce, nebo provázat se zážitkovým programem v  Geoparku Říčany.

Texty využíváme v programu pro 8. – 9. třídu Hravá geologie.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.