prostor pro moderní vzdělávání

2. stupeň ZŠ

Jak myslíš, že budou ty kameny pak vypadat?
ÚvodPro školyZážitkové programy pro školy2. stupeň ZŠ a gymnázia

Environmentální programy

Exkurze do lomu u Rokytky

Místo konání: terén u Rokytky
Kdy: duben až říjen
Délka programu:  2 vyučovací hodiny
Pro koho:   8. až 9. třída
Cena:  90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Lekce probíhá v lomu u Rokytky. Žáci ve skupinách zkoumají lom, pracují s geologickou mapou, s geologickým kladívkem a s pracovním listem.

Doprovodné materiály: Horniny v Geoparku Říčany – fotografie a texty, prezentace Hravá geologie

Rostlina pod mikroskopem

Téma: mikroskopování – rostliny
Místo konání: terén a muzeum
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena:  90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Jak rostliny hospodaří s vodou? Jakými mechanismy se vyrovnávají s jejím nadbytkem nebo nedostatkem? Přineseme si rostliny z terénu, pod mikroskopem a lupou prozkoumáme povrchy různých listů. Podíváme se na řezy kořenem a stonkem rostlin z různých typů prostředí.

Svět v kapce vody

Téma: mikroskopování – vodní organismy
Místo konání: terén a muzeum
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Vyzkoušíme si badatelskou práci hydrobiologů. Podíváme se na kvalitu vod v říčanských potocích a rybnících pěkně zblízka, pod lupou i pod mikroskopem. Budeme pozorovat vodní mlže a hmyz, řasy, sinice i perloočky.

Badatelé

Téma:  badatelsky   orientovaná výuka
Místo konání: terén/škola
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Vyzkoušejte si s  žáky metodu badatelsky orientovaného vyučování.  Žáci hledají výzkumnou otázku, stanovují hypotézu, zkoumají a vyhodnocují výsledky. Metoda akcentuje samostatné myšlení a skupinovou spolupráci. Máme připravené lekce na různá témata.

Voda v krajině

Místo konání: terén u Marvánku
Kdy: duben až říjen
Délka programu:  4 vyučovací hodiny
Pro koho:   8. až 9. třída
Cena: 150 Kč/žák (minimálně 2250 Kč za skupinu) 

Žáci provedou terénní průzkum v okolí rybníka Marvánek. Vyzkoušejí si orientaci v terénu podle mapy a zkoumají různá stanoviště, na kterých mohou vidět opatření k zadržování vody v krajině. Svá pozorování využijí při rolové hře, ve které v rolích zástupců různých zájmových skupin (developeři, zemědělci, vodohospodáři atd.) navrhují úpravy modelové krajiny.

Doprovodné materiály: Remízky, litorál a tůně – texty

Globální změna klimatu

Téma:   klima
Místo konání: muzeum/škola
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Co se stane s korálovými útesy, rašeliništi či polárními ledovci, pokud dojde ke
změně klimatu na naší planetě? Jak může každý z nás přispět ke snížení
uhlíkových emisí? Žáci ověří, jak funguje princip skleníkového efektu. Vyzkouší
si měření uhlíkové stopy a prozkoumají, jaké faktory její hodnotu ovlivňují.
Seznámí se také s argumenty vyvracející existenci současné klimatické změny a v diskuzi prověří jejich pravdivost.

Řemeslné dílny a výtvarné programy

Dílna textilních řemesel

Místo konání: muzeum/škola
Délka programu: 2-3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 130 Kč/žák (minimálně 1950 Kč za skupinu)

Projdeme si postup zpracování ovčí vlny od surového rouna ke svetru. Seznámíme se s přírodními materiály a textilními technikami, které používali naši předkové. Vyzkoušíme si práci na stolním stavu, utkáme si kus látky na kolíkovém stávku a vyzkoušíme si techniku drhání.

Drátované šperky

Místo konání: muzeum/škola
Délka programu: 2-3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 130 Kč/žák (minimálně 1950 Kč za skupinu)

Společně zapátráme v historii získávání a zpracování kovu. Seznámíme se s nástroji a materiály, které používá dráteník, prohlédneme si různé drátované předměty. Žáci si vyrobí šperky podle vzoru nebo vlastních návrhů.

Ornamenty v místě, kde bydlím

Místo konání: centrum Říčan
Kdy:  celý rok
Délka programu:  2 vyučovací hodiny
Pro koho:   6. až 7. třída
Cena:  90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Žáci procházejí městem a formou selfie zachycují ornamenty, které najdou. Na náměstí zkoumají ornamentální výzdobu a překreslují vybrané detaily na průhledné desky. Porovnávají styly ornamentů typické pro různá období.

Doprovodné materiály: animace Ornament v přírodě, Ornament v  kultuře, Ornament a řemeslo

Hledání ornamentu v přírodě

Místo konání: muzeum
Kdy: duben až říjen
Délka programu:  2 vyučovací hodiny
Pro koho:   6. až 7. třída
Cena:  90   Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Na několika stanovištích žáci pracují s mikroskopy a digitálními lupami. Zkoumají ornamentální struktury přírodnin v detailu a zaznamenávají je fotoaparátem. Pracují ve skupinách s přidělenými rolemi (fotograf, zapisovatel, sběratel materiálu, koordinátor). Program je zaměřený na výtvarné propojení přírodních tvarů a ornamentů.

Doprovodné materiály: animace Ornament v přírodě, Ornament v  kultuře, Ornament a řemeslo

Socha Antonína Švehly

Místo konání: muzeum a centrum Říčan
Kdy: celý rok
Délka programu:  4 vyučovací hodiny
Pro koho:   8. až 9. třída
Cena: 150 Kč/žák (minimálně 2250 Kč za skupinu) 

Na příkladu příběhu sochy Antonína Švehly žáci tématizují funkci sochy a pomníku ve veřejném prostoru. Navštíví sochu v centru Říčan a u ní hrají simulační hru na veřejnou debatu o umisťování pomníků ve veřejném prostoru dnes i v minulosti. Připravují ve skupinách návrhy realizací soch v  Říčanech, návrhy prezentují a vyhodnocují je podle společně formulovaných kritérií.

Doprovodné materiály: animace Socha A. Švehly v Říčanech a Příběh nedostavěné věznice v Říčanech

Šití tašky

Místo konání: muzeum
Počet žáků: max. 20 žáků
Délka programu: 4-5 vyučovacích hodin (5x 45 minut)
Cena: 200 Kč/žák (minimálně 3000 Kč za skupinu)

V dílně se prakticky seznámíme se základy práce na šicím stroji. Ukážeme si, jak se strojem zacházet, jak vybrat vhodnou látku, zkusíme šít různé typy stehů. Každý si ušije svou tašku.

Historické programy

Středověký hrad

Místo konání: zahrada  u hradu  nebo školy
Kdy: duben až říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny
Pro koho:   6. až 7. třída
Cena: 150 Kč/žák (minimálně 2250 Kč za skupinu) 

Lekce probíhá v centru Říčan na zahradě u říčanského hradu, nebo v zahradě u školy. Žáci se věnují rukodělným, výtvarným a dalším činnostem, které souvisejí se středověkým způsobem života. Porovnávají život chudých a bohatých; lidí, kteří mají moc, a těch, kteří jsou jim podřízeni. 

Doprovodné materiály: vizualizace říčanského hradu ve středověku – video

Středověké městečko

Místo konání:   škola
Kdy:    celý rok
Délka programu:  3 vyučovací hodiny
Pro koho:   6. až 7. třída
Cena: 130 Kč/žák (minimálně 1950 Kč za skupinu)

Žáci porovnávají život lidí z různých společenských vrstev, ve skupinách pracují s katalogem středověkých archeologických nálezů a s replikami dobových předmětů. Stavějí model říčanského hradu a zjišťují, jaká byla podoba středověkých Říčan.   

Doprovodné materiály: vystřihovací model hradu a středověkých domů, katalog archeologických nálezů ze středověku – Říčansko

Výlet do minulosti

Místo konání: terén (například Pacov)
Kdy:  duben až říjen
Délka programu:  4 vyučovací hodiny
Pro koho:   8. až 9. třída
Cena: 150 Kč/žák (minimálně 2250 Kč za skupinu) 

Žáci naplánují podle kritérií trasu, seznámí se s aktuálními problémy zemědělské a příměstské krajiny, pracují se vzpomínkami pamětníků a sbírají materiál pro reportáž.

Doprovodné materiály: Vývoj krajiny na Říčansku, Říčanský uličník

Po kamenech zmizelých

Téma: historie
Místo konání: terén Říčany
Délka programu: 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Připomeneme si osudy židovských rodin ze druhé světové války. Projdeme se po kamenech zmizelých na říčanském náměstí, navštívíme infostánek na náměstí. Žáci pracují s fotografiemi a s dobovými dokumenty, na úkolech spolupracují ve skupinách, diskutují.

Historická vycházka po Říčanech

Téma: historie
Místo konání: terén Říčany
Délka programu: 2-3 vyučovací hodiny (2-3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Vycházka s historikem muzea. Žáci se dozvědí příběhy z historie o významných místech Říčan.

Geopark Říčany

Globální přírodní katastrofy

Místo konání: Geopark Říčany
Kdy:  duben až říjen
Délka programu:  4 vyučovací hodiny
Pro koho:   8. až 9. třída
Cena: 150 Kč/žák (minimálně 2250 Kč za skupinu) 

Lekce probíhá v  Geoparku Říčany. Žáci zkoumají projevy přírodních katastrof a nacvičují pravidla správného chování při zemětřesení, tornádu, výbuchu sopky nebo tsunami. Pomocí experimentů zjišťují příčiny vzniku a projevy přírodních katastrof.

Doprovodné materiály: Události v  ČR – reakce na stres (přírodní katastrofy) – fotografie a texty

Nerostné suroviny

Téma: horniny a minerály
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Vyhledáme ložisko rud, prozkoumáte středověkou štolu a pomocí pokusů posoudíte různé vlastnosti kovů. Přijdeme na to, k čemu všemu kovy využíváme. Kolik jich zrovna máme u sebe? Zjistíme, jak se nerostné suroviny těží, co se těží v našem kraji. Posoudíme, jak těžba ovlivňuje životní prostředí.  

Jak vzniká krajina

Téma: neživá příroda
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Jak vznikala krajina, kde žijeme? Co formuje skalní soutěsky, říční údolí, kamenná moře a rozeklané skály? Proč dochází k sesuvům půdy a je vůbec možné jim zabránit? Prozkoumáme, jaký vliv na horniny mají vítr, voda, mráz, teplo a gravitace. V geologické expozici se seznámíme s útvary, které můžeme najít na různých místech České republiky. Zaměříme se také na místa v naší krajině, která chráníme jako svědky dávné minulosti – kamenná moře, skalní věže a jeskyně.

Pestrý svět minerálů a hornin

Téma: horniny a minerály
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Nahlédněte s námi do světa minerálů a hornin. Naučíme se rozlišovat horniny podle jejich vzhledu, minerálního složení a původu na usazené, vyvřelé a přeměněné. Vyzkoušíme si identifikaci minerálů pomocí zkoušek jejich vlastností. Uvidíme růst krystaly v přímém přenosu. V geologické laboratoři si ukážeme řezání vzorků hornin a nahlédneme do nitra kamenů polarizačním mikroskopem. Vhodné zejména pro 8-9. třídu.

Za trilobity a dinosaury

Téma: paleontologie
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Vydejte se s námi na cestu do pravěku. Vyzkoušíme si práci paleontologů, odkryjeme zkameněliny z dávných moří i karbonských pralesů. Projdeme se minulostí Země až k prvním lidem a jejich pazourkovým nástrojům. Předvedeme si, jak vznikají zkameněliny, a odlijeme si otisk trilobita a amonita ze sádry. Dozvíme se, kam se vydat za zkamenělinami přesliček a trilobitů.

Pobytové programy

Jak přežít v divočině

Téma: stmelovací program
Místo konání: hájovna
Délka programu: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena:  1300 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Dokážete v přírodě přežít bez moderních technologií? Zažijte s námi dva dny plné nevšedních zážitků. Naučíme se rozdělat oheň bez sirek, postavit přístřešek k přenocování, najít v lese něco k jídlu a zorientovat se v terénu. Stmelovací program pro školní kolektivy na základě principů zážitkové pedagogiky.

Expedice Říčanský les

Téma: les, voda, půda
Místo konání: hájovna, terén
Délka programu: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena: 1300 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Budeme bádat v lese, v půdě a ve vodách Říčanského lesa. Žáci pracují ve skupinách, mapují rostliny a živočichy v různých typech prostředí, učí se je poznávat a šetrně se k nim chovat. Výsledky si vzájemně prezentují. Program probíhá zejména v terénu v okolí Říčanské hájovny.

Akce T

Téma: stmelovací program
Místo konání: hájovna
Délka programu: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena:  1300 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Napínavý příběh, kde nebudete diváky, ale účastníky. Na každém členu skupiny bude záležet, zda se vám podaří splnit náročné úkoly, a dokázat, že jste skvělý tým. Stmelovací program pro školní kolektivy na základě principů zážitkové pedagogiky. Náplní jsou prožitkové sebepoznávací aktivity, aktivity zaměřené na spolupráci a rozvoj pozitivních vztahů ve skupině.