prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodGeopark ŘíčanyInteraktivní mapa Geoparku Říčany

Interaktivní mapa Geoparku Říčany

Elektronický průvodce geoparkem

Toto je elektronický průvodce, který vám pomůže prozkoumat celý geopark, abyste při pobytu v něm neminuli ani jedinou zajímavost. Najdete v něm také návrhy na aktivity v geoparku a tipy na výlety.

Pokud aktuálně v geoparku nejste, můžete si pomocí tohoto elektronického průvodce udělat dobrý obrázek o tom, jak to u nás vypadá.

Jak se orientovat v mapě? 

Vyberte jednu ze 4 vrstev mapy (výchozí vrstvou je vrstva Modely krajiny a horniny geoparku).

Kliknutím/ťuknutím na barevné polygony či body v mapě se zobrazí podorobnosti ke vzorkům a exponátům, které máte před sebou, pokud jste přímo v geoparku.

Modely krajiny a horniny geoparku

I česká krajina má svá moře! Jsou ale kamenná. Model jednoho z nich, stejně jako další modely české krajiny, jsou základem našeho geoparku. Je na nich dobře vidět, jak souvisí horninové podloží s rostlinami, které rostou na povrchu – tedy provázanost živé a neživé přírody. Modely jako paleontologické naleziště, jeskynní systém nebo rýžoviště přímo vybízejí k tomu na vlastní kůži zažít, vyzkoušet a objevovat tajemství přírody.

Vzorky základních hornin, jako jsou žula, pískovec nebo vápenec, ale i méně známé horniny jako hadce a melafyry nebývají v přírodě k vidění na jednom místě. U nás si je můžete všechny zblízka prohlédnout! Modely čedičových varhan a Čertovy zdi jsou skutečné útvary, které ve větším měřítku potkáte při výletech po Česku.

Rostliny

Horninový podklad ovlivňuje půdu, která se na něm tvoří. V půdě pak koření rostliny, které vytváří společenstva s hmyzem a dalšími živočichy. Různé druhy rostlin se vyvinuly a přizpůsobily všem typům půd a prostředí, které u nás najdeme.

V geoparku je možné pozorovat rostliny vázané na zcela odlišná prostředí, jako jsou suchá skalnatá místa, vápencová krajina, vodní plochy, mokřady, lesy nebo zahrady.

Od časného jara do podzimu se tu objevují květy a posléze plody více než stovky rozmanitých rostlin. Jsou hezké na pohled, a navíc lákají včely, čmeláky a motýly.

Náměty pro živou zahradu

Jaká zahrada je pro vás ta pravá? S hezky posekaným trávníkem, nebo se vzrostlými travinami a bylinami? S jezírkem, nebo bazénem? Se skluzavkou a slunečníkem, nebo stromem? Mnoho živočichů, kteří ve městě i v intenzivně zemědělsky využívané krajině mají čím dál menší šance na přežití, by mělo jasnou volbu.

V zahradě, třeba i té vaší, lze díky jednoduchým změnám poskytnout úkryt a potravu mnohým z nich. Každý metr se počítá!

V zahradě můžete díky jednoduchým změnám poskytnout úkryt mnoha živočichům, kteří by jinak ve městě ani v intenzivně zemědělsky využívané krajině neměli šanci na přežití. V lučním pruhu a rozkvetlém bylinkovém záhonu se bude dařit rozmanitým druhům motýlů, čmeláků nebo samotářských včel. V kompostu se můžou zabydlet larvy brouků zlatohlávků nebo dokonce chráněných nosorožíků kapucínků. V hromadě kamení se ukryjí ještěrky, slepýši i užovky. Hromada listí v koutě zahrady poslouží jako úkryt ježkům. Zahrada bude živější, když v ní necháte růst stromy a kolem vysázíte živý plot z keřů, které mají bobule pro ptáky. A největším magnetem pro všechno živé je samozřejmě voda. I v malém jezírku se brzy objeví vážky nebo potápníci, ptáci se tam budou koupat a chytat v okolí drobný hmyz. Pokud chcete v jezírku pozorovat také žáby nebo čolky, nesmíte do něj vysadit ryby.

Poklady geoparku

Geopark Říčany je plný pokladů. Jsou jimi různé zajímavosti, jedinečné vzorky nebo unikátní vybavení. Mezi poklady patří bezpochyby i geologická laboratoř. Je vybavena například polarizačním mikroskopem.

Probíhá zde také řezání, broušení a leštění kamenů – jak během výukových programů a narozeninových oslav, tak při vybraných akcích pro veřejnost.

Projděte si geopark a prozkoumejte jeho poklady! Některé z nich vás mohou motivovat k návštěvě lokalit ve  Středočeském kraji, kde se tyto jevy vyskytují v přirozeném prostředí. Třeba sopečné pumy na Vinařické hoře u Kladna.

stredocesky-kraj-logo4eb-p4g4n6klhbo6qn6kxpfovl6pivz4i0o52yn8znskms-orez

Vznik interaktivní mapy finančně podpořil Středočeský kraj