prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPro školyUčíme venku a badatelskyBadatelské lekce ke stažení

Badatelské lekce

Badatelsky orientované vyučování (BOV) je metoda postavená na týmové práci, kde se uplatňují i děti, které v běžné výuce zaostávají. Rozvíjí kompetence k učení, schopnost klást vlastní otázky a hledat řešení, interpretovat výsledky a učit se chybou.

Připravili jsme jako ochutnávku volně ke stažení lekce, které vytvořily naše lektorky. Lekce si můžete vyzkoušet sami, nebo si objednat naši lektorku, která s vámi lekci zrealizuje.

Pokud neznáte metodu BOV, seznamte se s ní zde:

 http://badatele.cz/cz 

 

 "Vyfotíme tu perloočku!" 
  • Stromy – v pestrosti je síla 

metodika, pracovní list  

  • Kůrovec a smrk 

metodika, pracovní list