prostor pro moderní vzdělávání

Lekce

Výlet do minulosti

2. 4. 2022 in Lekce, Regionální učebnice by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výlet do minulosti

V terénu žáci pracují s mapami, vzpomínkami pamětníků a vedou rozhovory s místními. Hledají odpovědi na vlastní vybrané výzkumné otázky, dokumentují současný stav a případné problémy a navrhují jejich...

Read More

Ze školy ven

2. 4. 2022 in Lekce, Regionální učebnice by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ze školy ven

Na terénní výpravě procházejí žáci místy v Říčanech a pracují se záznamy vzpomínek pamětníků. Vyzkoušejí si dětské hry a provádějí jednoduchá pozorování přírody.

Read More

Na stopě

2. 4. 2022 in Lekce, Regionální učebnice by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na stopě

Na místech uvnitř obce nebo v blízkém okolí žáci ve skupinách mapují výskyt živočichů (motýli a housenky, vodní bezobratlí a ptáci). Do mapy zakreslují polohu stanovišť (květnaté louky, tůně,...

Read More