prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPro školyTvořivá hraTvořivá hra O metodě

Metodika tvořivých činností
v mateřské škole

Dneska si vyrobím
odpočívátko pro motýly

O metodě Tvořivé hry

Tvořivá hra je ucelená metodika tvořivých činností určená především pedagogům MŠ, ale také dalším učitelům a rodičům. Chceme, aby tvoření v mateřských školách nebyla manufaktura, kde všechny děti vyrobí stejné výrobky podle předem daného návodu a hotové je odevzdají učitelce.

Metodu jsme vyvinuli v  Muzeu Říčany během čtyřletého projektu, testovali jsme ji s  desítkami učitelek mateřských škol, v  roce 2020 jsme vydali ucelenou metodiku. Metodika je kladně hodnocena nejen pedagogy MŠ a rodiči, ale i odbornou veřejností, bude doporučována jako studijní materiál studentkám oboru učitelství pro MŠ.

Myšlenka metody je postavena na 3 pilířích. Když myšlenku přijmete a chcete tvořivou hru dělat, je třeba dodržovat 7 pravidel. Výsledkem je ∞ dětských nápadů a výrobků.

„Celá metodika je v souladu s RVP PV“

3

pilíře

7

pravidel

dětských
nápadů 

Základní pilíře metody

Děti si mohou s materiály a výrobky hrát v průběhu aktivity i po jejím skončení, mohou je libovolně přetvářet a upravovat. Mohou si je vzít s sebou ven nebo je třeba umístit do domečku, který postaví z běžné stavebnice. Hotové výrobky nekončí na nástěnce.

To znamená, že rozhodnutí o tom, co, z čeho a jak se bude tvořit, jak řešit případné problémy a co se bude dít s výsledným výrobkem, je na dítěti, ne na pedagogovi.  Dospělý v tvořivé hře plní spíše roli průvodce – připravuje vhodné prostředí, učí děti, jak dodržovat pravidla bezpečnosti a reflektuje s nimi jejich práci.

Děti nemusejí během aktivity vyrobit nějaký výrobek. Cíle aktivit se týkají rozvoje dovedností a kompetencí dítěte, nikoli výsledků jeho práce. Jednoduše řečeno: to, co se dítě naučí, není vždy vidět. Kompetence k učení rozvíjíme u dítěte, které po celou aktivitu „jen“ stříhá jehličí, i u dítěte, které vytvoří panenku z klacků.

„Metodika pomáhá učitelkám pochopit, co znamená role ‘průvodce’ učením. Krůček po krůčku rozkrývá přes jednotlivá pravidla tvořivé hry cestu k podpoře a aktivaci dítěte, aby se rozvíjely jejich kompetence.“

doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., Katedra primární pedagogiky, PdF MU

“Tři pilíře, které autorky popisují, dávají v předškolním vzdělávání i celoživotním učení smysl. Že je základem učení hra, je nepopiratelnou skutečností. Převádět aktivitu z dospělého na dítě, zaměřovat pozornost na proces učení, to patří k hlavním principům současného pojetí předškolního vzdělávání.”

Mgr. Hana Splavcová, garantka předškolního vzdělávání NPI ČR

Každá hra má svoje pravidla. I tvořivá hra. Nemusíte se hned řídit všemi najednou – vyberte si to, které je pro vás nejdůležitější, a další přidávejte postupně. Až se vám pravidla trochu dostanou pod kůži, popřemýšlejte, zda by nestálo za to je dodržovat i jindy.

Pravidla Tvořivé hry:

V  tvořivé hře se zaměřujeme na proces, nikoli na výsledek. Chceme, aby děti samy nalézaly řešení problémů, aby pracovaly svým tempem, podle svých představ. Proto dětem nepomáháme v tom slova smyslu, který bývá ve školkách obvyklý. Neznamená to ale, že děti necháme napospas jejich starostem, že s nimi nekomunikujeme.

Pedagog je v tvořivé hře dětem průvodcem, který zaměřuje jejich pozornost a pomáhá jim nalézat řešení. Neřeší problémy za děti, ale pomáhá jim zorientovat se v možnostech, které mají.

V tvořivé hře dáváme dítěti prostor pro realizaci vlastních nápadů. Prostor nejen fyzický, ale i časový. Při přípravě aktivit je třeba promyslet, jaké možnosti dáme dětem, které nestihnou svůj výrobek dodělat – mohou ho dokončit třeba v rámci volné hry odpoledne nebo druhý den ráno? Může u toho být i vaše kolegyně, nebo pracují pouze s vámi? Kam uložíte rozpracované výrobky?

Chyby jsou v procesu učení důležité, možná i důležitější než úspěchy. Znamenají pro dítě nejen zkušenosti s tím, jak věc nedělat, ale především ho nutí přemýšlet, jak ji udělat jinak, aby příště byl výsledek lepší.

Používání přírodních a recyklovaných materiálů je bližší dětskému světu a jeho přirozenosti. A také je mnohem levnější než používání materiálů nových, kupovaných. Často slyšíme povzdechy nad tím, jak si dnešní děti nedovedou hrát s málem jako dřív, ale zároveň děti zahrnujeme plastovými stavebnicemi, „kreativními sadami“, napodobeninami reálných věcí.

Tvořivá hra, zejména používání ostrých nástrojů, přirozeně vzbuzuje obavy o bezpečnost dětí. V publikaci Vám ukážeme bezpečné postupy, které jsme během několika let vymysleli, vylepšovali a vyzkoušeli s několika stovkami dětí v desítkách mateřských škol. Pravidla dětem představujte postupně, nacvičujte a opakujte správnou manipulaci s nástroji stejně tak, jako nacvičujete jakékoli jiné činnosti ve školce.

Pedagog má samozřejmě průběh každé aktivity více či méně naplánovaný, stanoví si cíl a má o aktivitě určitou představu. Je ale důležité umět se od této představy oprostit, pokud se aktivita vyvíjí jiným než očekávaným směrem – přestože stále směřuje k danému cíli.

Poslední pravidlo je zároveň jedním ze tří pilířů tvořivé hry. Děti si toto pravidlo stále ověřují, učí se s ním pracovat. Často se ptají, zda si výrobek opravdu mohou vzít domů, ven na zahradu nebo do „hrací“ části třídy.

A proč to děláme?

Metoda u dětí podporuje:

  • dovednost experimentovat a vymýšlení konstrukčních postupů
  • vysokou míru vnitřní motivace k tvoření
  • rozvoj tvořivého myšlení
  • ověřování vlastních nápadů a realizací
  • práce s chybou
  • samostatnost a aktivizaci dětí
  • dovednost zhodnotit vlastní práci
  • chuť vymýšlet vlastní nápady
  • spolupráce mezi dětmi
  • sebedůvěru dítěte