prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPíšeme pro vásZvonek zelený

Zvonek zelený

Chloris chloris

Zvonek byl donedávna jedním z našich běžných ptáků. Dnes ho ale vídáme méně často. Není divu, protože celé dvě třetiny české populace zvonků jsou pryč. Jak to?

Zvonek žije v celé Evropě a na severu Afriky. Na východě se vyskytuje až po Ural. Před zimou opouštějí svoje hnízdiště jen ptáci ze Skandinávie a ze severu Ruska. Většina naší populace zvonků zůstává doma a přeletuje v okruhu 20 km od hnízdiště, někteří i dále. Pouze asi 15 % ptáků odlétá za Alpy do oblasti mezi Chorvatskem a jihovýchodní Francií. Zvonci u nás hnízdí na celém území od nížin do hor. Mají rádi členitou krajinu se stromy a křovinami, okraje lesů s loukami nebo zarůstající paseky. Velmi si oblíbili zahrady a parky ve městech.

 V jemně vystlaných miskovitých hnízdech vyvádějí mladé dvakrát, výjimečně třikrát do roka, od dubna do poloviny srpna. Na vajíčkách s červenohnědými skvrnami sedí jen samička a sameček ji po celou dobu krmí.

Silný zobák napovídá, že se zvonci živí semeny, a to jak různých bylin, tak i keřů a stromů. Jen na jaře stravu doplňují o pupeny a hmyz. V zimě běžně přilétají na krmítka, kde se chovají dost dominantně. Často přilétají v hejnech i s dalšími druhy ptáků. Dávají přednost slunečnici, která pak ve velkém mizí. Vídáme je i pod krmítkem, kde sbírají popadaný zob.

Zvonek má velikost vrabce. Oproti podobným zelenavým ptákům jako čížek je zvonek mohutnější. Sameček je celkově olivově zelený se žlutým okrajem křídel a ocasu. Samička je šedohnědá se zeleným nádechem, méně žlutá. Mladí ptáci jsou zbarveni celí do hněda. V létě u zvonků převládá zelený odstín, v zimě šedohnědý.

 Pohroma pro zvonky přišla z nečekané strany. Na krmítkách na ně číhá ptačí nemoc trichomonóza. Způsobuje ji parazitický prvok bičenka drůbeží Trichomonas gallinae. Ta zvonkům vyvolá zánět v jícnu, který znemožní polykání a ptáci hynou hladem. Příznaky trichomonózy jsou netečnost, načepýřené peří, apatické chování.

Když na krmítku zpozorujeme nemocného ptáka, je potřeba přestat přikrmovat alespoň na dva týdny. Krmítko vyčistit a vysušit, to bičenku zneškodní.
Během běžného krmení je nutné krmítko každodenně čistit od zbytků potravy s trusem, vymýt a vysušit. Nebo zvolit krmítko, kde potrava volně neleží.

Česká společnost ornitologická vyhlásila zvonka zeleného ptákem roku 2022. Upozorňuje tak, že jestli nechceme, aby z přírody zmizel, nesmíme ho přikrmováním zabíjet. Základem je péče o krmítko.

Jakub Halaš

Zvonek zelený, samice. Foto: F. Franklin
Zvonek zelený, samec. Foto: M. Kunz