prostor pro moderní vzdělávání

Ze sbírek muzea: Zurna

V posledním díle seriálu o exotických předmětech ze sbírek Muzea Říčany se zaměříme na jeden zvláštní hudební nástroj. Nazývá se zurna (osmansky سرنا) a jedná se o dřevěný dechový hudební nástroj s jazýčkem. Zurna je populárním hudebním nástrojem především v Turecku, ale i v přilehlých oblastech, jako například na Balkáně, Kavkazu, na Blízkém východě či v severní Africe. Zurny (a další hudební nástroje) si z výprav do Svaté země přivezli zpátky do Evropy křižáci. V Evropě se v průběhu středověku ze zurny stala tzv. šalmaj, z níž se časem stal hoboj. V turecké lidové hudbě se užívaly i podobné nástroje – duduk a kaval. Zurny se nejčastěji vyrábí ze dřeva švestky (slivoně) či meruňky.

Říčanský exemplář zurny je poškozený, část korpusu (rozšířené části) je odlomená a strojek s plátkem zcela chybí, nástroj tedy není funkční. Uvnitř rozšířené části se nachází nápis, který nás informuje o původu a staří předmětu: „Zurna Cařihrad 1908“. Předmět říčanskému muzeu daroval cestovatel, dramatik a redaktor Karel Kozák, známý i pod pseudonymem Tomáš Šimon Kozák, o němž jste si mohli přečíst v březnovém Kurýru na str. 42. Po Balkáně a Turecku cestoval Kozák jako obchodní cestující textilního podniku. Přestože si říčanskou zurnu již neposlechnete, můžete získat jiný exotický hudební zážitek. Na výstavě Živá Amazonie si můžete poslechnout písně peruánských indiánů nebo si zkusit zahrát na panovu flétnu, okarínu nebo si zabubnovat. Výstava potrvá až do 20. června.

Jan Boukal