prostor pro moderní vzdělávání

Rudolf Zvolánek

ÚvodPíšeme pro vásRudolf Zvolánek

Z Krucemburku do Říčan. Život legionáře a odbojáře Rudolfa Zvolánka

Jedním z významných donátorů říčanského muzea byl rodák z Krucemburku u Chotěboře Rudolf Zvolánek, narozený 8. 12. 1891. Původně se živil jako krejčí a byl i členem Sokola, ovšem s vypuknutím 1. světové války byl povolán na frontu jako voják rakousko-uherské armády, v níž sloužil ve 21. „čáslavském“ pěším pluku. Již 27. ledna 1915 byl během bojů v Karpatech zajat ruskou armádou a již v následujícím roce byl oficiálně zařazen do České družiny, z níž se později staly tzv. československé legie v Rusku. Jako legionář byl zařazen do 4. československého střeleckého pluku Prokopa Holého. Tento pluk byl součástí 1. střelecké divize Husitské a účastnil se bojů u Bachmače i na transsibiřské magistrále. V legiích Zvolánek setrval až do června 1920, kdy měl hodnost štábního kapitána.

Po válce působil jako rotmistr v Rimavské Sobotě na Slovensku, v roce 1927 se přihlásil do říčanské Československé obce legionářské. V Říčanech v ulici Legií žili rodiče Zvolánkovy manželky Marty, Misařovi, pocházející z Hradce Králové. Do Říčan se Zvolánek (tehdy již v hodnosti majora) přistěhoval teprve po odtržení Slovenska roku 1939. Krátce poté se však ocitl v nemocnici Na Bulovce, neboť onemocněl „následkem tělesných a duševních útrap při službě v pohraničí na Slovensku“. Ze Slovenska si Zvolánek dovezl do Říčan zbraně, které ukrývala jeho manželka. V Říčanech nejprve Zvolánek nikoho neznal, ale později se seznámil s místními odbojáři a spolupracoval mimo jiné i s Josefem Korešem, jemuž přes vysílačku předával zprávy. V roce 1942 se stal velitelem říčanské odbojové skupiny. Během povstání roku 1945 organizoval přepady německých posádek a jejich odzbrojování.

V Říčanech žil Rudolf Zvolánek i po válce, se svou manželkou neměli děti. Dochované fotografie Rudolfa Zvolánka ve sbírkách říčanského muzea ovšem dokládají, že jej často navštěvovaly jeho dvě neteře. Rudolf Zvolánek po 2. světové válce daroval říčanskému muzeu většinu svých zbraní. Nejvzácnějším z těchto předmětů je japonský meč wakizaši, o němž se dočtete na muzejní dvojstraně. Vzácné jsou rovněž pušky ládovačky, pocházející z 19. Století, či chladné zbraně (šavle, kordy, bajonety). Mezi darovanými předměty je i munice z 1. světové války.

Víte o Rudolfu Zvolánkovi více? Napište nám e-mail na adresu jan.boukal@muzeum.ricany.cz nebo zavolejte na číslo 604 237 175.

Jan Boukal, Muzeum Říčany

Použité zdroje: materiály ze sbírky Muzea Říčany a Státního okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení, web legie100.com

Portrétní fotografie R. Zvolánka z legionářského tabla z roku 1948. Foto: archiv Muzea Říčany.
Rudolf Zvolánek ve Všechromech. Foto: archiv Muzea Říčany.