prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPíšeme pro vásVysvědčení

Ze sbírek muzea: Vysvědčení

Nedávno vaše děti dostaly pololetní vysvědčení. Napadlo vás však někdy, od kdy školy vysvědčení žákům vydávají? Nejstarší školy na našem území vznikly sice již ve středověku, ale povinnost vydávat vysvědčení o prospěchu souvisí až se zavedením Všeobecného školského řádu Marií Terezií roku 1774.

Nejstarší vysvědčení ve sbírce Muzea Říčany pocházejí z počátku 19. století a jsou z Mirošovic, Mnichovic, Zvánovic, Chocerad a Ondřejova. Jedná se většinou o ručně popsanou stránku, opatřenou nejprve úvodem, posléze výčtem předmětů a známek psaných slovy a celý spis je zakončen podpisy učitele a faráře. Dokument je opatřen razítkem nebo pečetí. Později se objevují tištěná vysvědčení, v našem muzeu to je například „Odplata pilnosti a dobrých mravů“ vydaná na jméno žáka „2. školy“ (tj. třídy) Václava Novotného. Toto vysvědčení je bohatě graficky zdobené a opatřené vyobrazením žákyně, věnující se ruční práci, a žáka, který studuje knihu sedě ve školních škamnách (tedy v lavici). Vysvědčení z pozdější doby, která obsahuje muzejní sbírka, vydávali říčanským žákům učitelé Kamil Victorín, Alois Mudruňka nebo Jan Tichý, o jejichž životech jste se v Kurýru už mohli dočíst.

Máte doma stará vysvědčení z Říčan nebo okolí? Pokud ano, můžete je darovat muzeu, nebo nám poslat jejich skeny. A pokud jste učitelé nebo se jen zajímáte o vzdělávání a aktuální trendy v něm, můžete se účastnit online konference „Pošli to dál!“, kterou pořádá Muzeum Říčany 23. března 2021.

Jan Boukal