prostor pro moderní vzdělávání

Výkresy a plány říčanských domů

ÚvodPíšeme pro vásVýkresy a plány říčanských domů

Ze sbírek muzea: Výkresy a plány říčanských domů

Muzeum Říčany získalo dar mimořádné hodnoty. Jedná se o soubor přibližně stovky stavebních plánů a výkresů domů na říčanském náměstí i v okolních ulicích. Nejstarší kusy pocházejí z 60. let 19. století. Většinu z nich zhotovili říčanští podnikatelé ve stavebnictví: Karel Lehovec, Antonín Kubr, Josef Větrovec, Antonín Košek, Antonín Kříž, ale také škvorecký stavitel Jan Křovák a další.

V souboru nalezneme plány jak na úpravu veřejných budov a ploch, tak především na přestavby domů říčanských měšťanů, úpravy obchodů živnostníků apod. Jen namátkou jmenujme z doby Rakouska-Uherska přestavbu restaurace „U Sokola“, návrh na výstavbu okresní stravovny z roku 1898, výstavbu cihelny Julia Guttmanna, přestavbu kostela sv. Petra a Pavla včetně plánů nové věže z let 1899-1900, podrobný plán pekařské pece v domě na dnešním Masarykově náměstí čp. 155 nebo úpravy staré radnice a jejího okolí.

Na fotografii můžeme vidět návrh průčelí z plánu přestavby hostince Fr. Zajíčka v Říčanech z r. 1894 (čp. 79, dnes roh ulic Na Hradě a Rooseveltova).

Z období první republiky pocházejí výkresy nové výlohy obchodu Antonína Přerosta, přestavby domů Josefa Škáby a dalších obyvatel Říčan, z druhé světové války je hodný zmínky plán na zbudování sportovního stadionu SSC Říčany.
Řada výkresů je kolorována. Soubor vhodně doplní informace získávané z historických fotografií a pomůže ucelit pohled na stavební historii města.

Martin Hůrka