prostor pro moderní vzdělávání

Třtina křovištní

ÚvodPíšeme pro vásTřtina křovištní

Třtina křovištní
Calamagrostis epigejos

Podzimní příroda pravidelně využívá třtinu křovištní a slunce pro svá romantická díla. Méně romantická je skutečnost, že v poslední době se třtina rozrůstá i do míst, kde nemá co dělat.

Třtina patří mezi lipnicovité rostliny, kterým říkáme trávy. Dnes tak běžná skupina bylin se na Zemi vyvinula až na sklonku éry dinosaurů, koncem křídy. Nyní na světě napočítáme více než deset tisíc druhů trav. Z nich asi 200 druhů, které najdeme hlavně v mírném pásu, patří do rodu třtina. A konečně, v České republice je původních 8 druhů třtiny.

Třtina křovištní u nás přirozeně roste hlavně na pasekách, v řídkých lesích nebo na zanedbaných plochách. Vyskytuje se od nížin do hor.

Je to vytrvalá mohutná tráva, která dorůstá výšky až 150 cm. Pod zemí se rozrůstá rozsáhlým oddenkovým systémem, což jí pomáhá vytvářet rozlehlé souvislé porosty. Šedozelená stébla dělí 2 až 4 kolénka. Dlouhé lysé listy mají drsný okraj. Žlutooranžové květenství vykvétá od června do srpna a tvoří ho lata poskládaná z mnoha klásků. Následně dozrává velké množství plodů – obilek hnědavé barvy.

Třtina křovištní se na loukách, kde neprobíhá kosení ani pastva, chová invazně. Potlačuje pestrá luční společenstva a stává se dominantním druhem. Kromě oddenků si pomáhá tvorbou velkého množství stařiny, která se rozkládá až 2 roky a dusí okolní rostliny. Její velká přizpůsobivost ohrožuje chráněné suché stepní porosty i podmáčené louky.

V Říčanech a okolí je třtina křovištní zcela běžná jak v lesích, tak na méně udržovaných pozemcích.

Jakub Halaš

Foto: J. Halaš
Foto: J. Halaš