prostor pro moderní vzdělávání

Ze sbírek muzea: Třmen

 

Třmeny jsou původně kožené a později kovové rámy na nohy jezdce na koni, které bývaly (a dosud jsou) připoutány k sedlu. Nejstarší třmeny známe z Indie a z Číny, do Evropy se dostaly až s Avary v době tzv. stěhování národů. K jejich dalšímu šíření pak přispěli Vikingové a Byzantinci. V průběhu středověku se pak třmeny stávají zcela běžnou součástí jezdeckého vybavení. Železný „hruškovitý“ třmen, jehož spodní plocha je oválná, nalezl teprve roku 2021 spolupracovník muzea v lese mezi Tehovem a Svojkovicemi. Třmen pochází patrně z přelomu 14. a 15. století a je to jediný třmen ve sbírce Muzea Říčany.  Jaký byl jeho příběh? Patřil panu Jimramovi z Říčan, jeho synu Divišovi, husitskému válečníkovi nebo snad některému z držitelů blízkého hradu v Tehově? A proč je pouze jeden, ztratil jej někdo?

Jan Boukal