prostor pro moderní vzdělávání

Strážci Božího hrobu

ÚvodPíšeme pro vásStrážci Božího hrobu

Ze sbírek muzea: Strážci Božího hrobu

Během postupující digitalizace sbírkového fondu muzea narážíme při podrobném zkoumání předmětů na řadu nových zjištění. V polovině dubna nás čekají Velikonoce, a tak se nyní podívejme na soubor, který se k tomuto nejvýznamnějšímu křesťanskému svátku vztahuje.

Jedná se o přibližně 130 centimetrů vysoké dřevěné kulisy dvou stylizovaných římských vojáků. Pravděpodobně pocházejí z některého kostela na Říčansku, možná přímo z našeho kostela sv. Petra a Pavla. Do muzea byly darovány v roce 1939 soukromou osobou. Domníváme se, že se jedná o strážce Božího hrobu, tedy římské vojáky Piláta Pontského, kteří od ukřižování Ježíše Krista do jeho zmrtvýchvstání střežili Ježíšův hrob, aby se snad některý z jeho učedníků nepokusil tělo ukrást. Pro připomínku této události jsou často v kostelech i dnes na velikonoční Bílou sobotu Boží hroby zřizovány. Lidé je tam mohou po dobu jednoho dne navštěvovat. V říčanském kostele bývá tento hrob umístěn v boční kapli se středověkými nástropními malbami (bývalé podvěží), ovšem bez kulis vojáků. Jinou možností je příslušnost jmenovaných kulis ke scéně Ukřižování (Kalvárie), která bývala většinou stabilně porůznu umísťována při církevních objektech.

V každém případě se jedná o památku mimořádného významu. Na zadní straně jednoho z vojáků byl totiž odhalen černě novogotickou frakturou psaný údaj: „Anno Domini 1682“. Máme tedy co do činění s téměř tři a půl století starým předmětem z církevního prostředí.

Martin Hůrka, Jan Andrle