prostor pro moderní vzdělávání

Sklepy říčanských domů: Teršípův dům

ÚvodPíšeme pro vásSklepy říčanských domů: Teršípův dům

Sklepy říčanských domů: Teršípův dům

Otevíráme nový seriál, ve kterém vám budeme ukazovat říčanskou historii z doslova jiného pohledu. Podíváme se v něm totiž do říčanských sklepů, starých domů a navštívíme jejich dávné obyvatele. Začít mapovat nejstarší sklepy v Říčanech se v minulém roce rozhodl Martin Škába z Masarykova náměstí. Vedl jej k tomu fakt, že jeho otec Jiří před více než třiceti lety nalezl ve středověkém sklepě pod svým domem 348 pražských grošů. Jeho vášeň v pátrání a oslovování majitelů domů přináší první výsledky, o které se s vámi chceme podělit.

Začínáme domem čp. 66 na Masarykově náměstí, který je známý jako Teršípův dům. Budova unikátního architektonického vzhledu, kde se dnes nachází Husova knihovna, patří na hlavním říčanském náměstí mezi nejkrásnější. Celý dům nechal postavit Josef Chmel, mistr řeznický v Říčanech. V roce 1894 nechal původní přízemní dům, který na místě Teršípova domu stál dříve, zbourat a postavil dům nový, již patrový. Za dnešní podobu domu, v němž v podkroví vznikly další obytné prostory, vděčíme JUDr. Karlu Teršípovi. Ten jej nechal přestavět v roce 1922.

Nájemci, obyvatelé a majitelé domu podle matrik a rešerší Gustava Trnky: Od roku 1875 dům vlastnil řeznický mistr Josef Chmel a Anna Chmelová. V roce 1897 zde Josef Chmel provdal svou dceru Annu za řezníka Františka Lejčka. O třináct let později se Antonínu Přerostovi, obchodníkovi z Říčan, a jeho ženě Aloisii v tomto domě narodil syn Karel, o rok později pak dcera Miloslava. V prvním roce první světové války se Bohumilu Chmelovi, synovi Josefa Chmela, narodila dcera Marie. V roce 1918 zakoupil dům JUDr. Karel Teršíp, advokát z Říčan. Ten zde v roce 1928 provdal svou dceru Johannu a o tři roky později druhou dceru Ludmilu.

Popis sklepa: Je možné se domnívat, že nynější podoba sklepů vznikla při stavbě nového domu v roce 1894 na základech staršího sklepa. Stěny jsou z větší části z cihel, ale obvodové zdivo je z kamene, především směrem do náměstí, do průjezdu domu a do dvora, což může napovídat delší historii sklepa.

 

Martin Škába ve spolupráci s Muzeem Říčany

Podlaha sklepa je zatesána do rostlé skály. Nalevo mělká prohlubeň pro jímání podpovrchové vody Foto: Martin Škába a Muzeum Říčany
Dům čp. 66 (vedle restaurace U Sokola) nechal nově postavit Josef Chmel – pohled kolem roku 1910