prostor pro moderní vzdělávání

Ruměnice pospolná

ÚvodPíšeme pro vásRuměnice pospolná

Ruměnice pospolná
Pyrrhocoris apterus

Před několika lety, na jaře, jsem si všiml paní, která na zahradě rozprašovala jed na hubení hmyzu. Protože ho používala nezvyklým způsobem, dal jsem se s ní do řeči. Ukázalo se, že čelí „invazi červených brouků, kteří jí co nevidět sežerou celou zahradu.“ Bylo těžké ji přesvědčit, že houfy ruměnic nikomu a ničemu neškodí.

Ruměnice pospolná patří mezi ploštice. Ty se od brouků liší mj. bodavě sacím ústním ústrojím nebo životním cyklem. U ploštic se z vajíček líhnou malé nymfy, které připomínají dospělce. Brouci procházejí stádiem vajíčka, larvy, kukly a dospělce.

Ze 40 000 druhů ploštic patří asi 400 druhů do čeledi ruměnicovitých. V České republice žijí pouze dva druhy ruměnic, tím druhým je nenápadná ruměnice hnědá (Pyrrhocoris marginatus).

Ruměnici pospolnou potkáme v celé Evropě, v severní Africe, severní Asii a Střední Americe. Je asi 1 cm velká a díky svému zbarvení nezaměnitelná. Černé tečky v červené výstražné barvě imitují oči. Varovné jedovaté vzezření chrání ruměnici před řadou predátorů, například před ptáky. I když je kresba na první pohled vždy stejná, u každého jedince se nepatrně liší.

Krovky ruměnic obvykle nepokrývají zadeček. Jsou to zkrácené polokrovky, které končí zhruba v půlce těla. Křídla bývají často zakrnělá. Na to odkazuje latinské jméno, apterus, které znamená bezkřídlý.

Začátkem jara ruměnice vylézají ze zimních úkrytů a hromadně se sluní u paty stromů, na zídkách apod. Nejčastěji je najdeme pod lípami, kde vysávají lipové plody (na obrázku).

Zjara tvoří skupiny ruměnic jen dospělci. Při páření táhne samička slabšího samečka v protisměru za sebou. Vajíčka kladou samičky obvykle do vlhké půdy. Během postupujícího léta se ke shromážděným ruměnicím přidávají nymfy, které jsou skoro celé červené (na obrázku).
Kromě lipových plodů se ruměnice živí sáním rostlinných šťáv a nepohrdnou ani jiným hmyzem.

Ruměnice jsou neškodné, proto není potřeba se jich obávat. Navíc děti rády pozorují čilý život v jejich skupinách.

Jakub Halaš

Foto: J. Halaš
Foto: J. Halaš