prostor pro moderní vzdělávání

Říčanské přetisky protektorátních známek

ÚvodPíšeme pro vásŘíčanské přetisky protektorátních známek

Ze sbírek muzea: Říčanské přetisky protektorátních známek

V květnovém Kurýru představíme předmět, který nám přiblíží dramatické chvíle povstání českého lidu roku 1945. Jsou to protektorátní poštovní známky přetištěné atributy obnovené Republiky, konkrétně jejich říčanská emise.

S blížícím se koncem války se domácí odboj připravoval na vystoupení proti okupační moci. Součástí příprav byly i plány symbolického vyjádření obnovené státnosti. V Říčanech se proto zrodil nápad přetisků, vždyť poštovní známka i přes svou užitnou funkci nese politický význam.

Nebyla to myšlenka zcela nová. Poštovní známky se přetiskovaly již po převratu v roce 1918. Tehdy se tak dělo ovšem ve vládní režii a spíše z praktických důvodů, jelikož mladá Republika v prvních týdnech a měsících nedisponovala vlastními známkami.

V roce 1945 měla protektorátní pošta dostatečnou zásobu známek, ovšem na většině byla podobizna Adolfa Hitlera. Říčanští si tedy opatřili štočky, a když 5. května vystoupil český odboj z podzemí, nově ustanovený Revoluční národní výbor v Říčanech převzal zásobu známek z místní pošty a nařídil přetisk. Ten provedla říčanská tiskárna Petra Duška.

Přetisk sestával z malého československého znaku a nápisů „ČESKOSLOVENSKO“ a „PRAVDA VÍTĚZÍ!“. Přetištěné známky pak byly užívány do 10. května, kdy Ministerstvo pošt tuto praxi zakázalo. K podobným přetiskům totiž docházelo i jinde, ovšem ne vždy od osob povolaných. Říčanští však vždy trvali na tom, že v jejich případě se jednalo o legální přetisky, neboť byly vydány Národním výborem v rámci jeho úřední pravomoci vycházející z legislativy právoplatné československé (exilové) vlády.

Jan Andrle