prostor pro moderní vzdělávání

Renesanční kachel s motivem „šlechtický pár“

ÚvodPíšeme pro vásRenesanční kachel s motivem „šlechtický pár“

Ze sbírek muzea: Renesanční kachel s motivem “šlechtický pár”

 

Kamnové kachle z období středověku a raného novověku nebyly jen funkčními předměty (tj. součástí kachlových kamen vytápějících místnosti), ale byly současně předměty uměleckými. Odráží se na nich představy tehdejších lidí o světě i jejich zájmy. Proto na nich nacházíme výjevy s náboženskou tematikou (především biblické výjevy), ale také erbovní znamení nebo motivy ryze světské. Mezi nejkrásnější kachle ze sbírky Muzea Říčany patří z období renesance (16. – rané 17. století) pocházející zeleně glazovaný římsový komorový kachel. Vidíme na něm motiv „šlechtický pár v renesančním oděvu stojící v oknech“. Nad šlechtickým párem se nacházejí dvě lunety s bobulemi, které jsou vyplněny vějířovitým motivem. Zadní stěna kachle je silně zašpiněna sazemi od kouře. To svědčí o častém používání kamen, jejich součástí kachel byl. Fragment stejného kachle (ovšem bez glazury) byl nalezen v domě čp. 60 na Masarykově náměstí v Říčanech a dnes se nachází v muzeu v Brandýse. V případě glazovaného kachle z říčanského muzea sice nevíme, kde byl nalezen, ale teoreticky může pocházet ze stejného domu jako nález z roku 2018. Hypotetickou podobu kachlových kamen zachytila známka České pošty s vyobrazením říčanského kachle. Kachel je památkou z doby definitivního zániku říčanského hradu a vzestupu přilehlého městečka za vlády rodu Smiřických. Jak hrad zanikl, to se můžete dozvědět na aktuální výstavě Příběh říčanského hradu.

Jan Boukal, Muzeum Říčany