prostor pro moderní vzdělávání

Původní smíšený les

ÚvodPíšeme pro vásPůvodní smíšený les

Původní smíšený les

Jak by vypadalo území Říčan, kdyby krajina zůstala nedotčená? Jaký les by dnes rostl třeba na náměstí?

Během předešlých tisíciletí se tvář krajiny hned několikrát zásadně proměnila. Ještě na sklonku poslední doby ledové, před 25 000 lety, byly v oblasti budoucích Říčan pláně sprašové stepi téměř bez dřevin. Pásli se tu např. mamuti a srstnatí nosorožci. Následně dochází ke kolísavému oteplení klimatu a k vymření nebo ústupu většiny druhů naší tehdejší přírody. Současný ekosystém se začal tvořit teprve před 11 000 lety, kdy se klima ustálilo na dnešních hodnotách.

Původní bezlesí se postupně vyvíjelo v lesostep s borovicí a břízou, později s lískou. Posléze, asi před 8 000 lety, ustupuje borovice a do smíšených lesů přibývá dub, jilm, lípa a jasan. V době asi před 3 000 lety se do lesů rostoucích na místě budoucích Říčan šíří buk, později jedle a jako poslední habr.
Smíšený dubohabrový les s lípou, bukem, jedlí a další příměsí by tak zřejmě přirozeně rostl v Říčanech a okolí nebýt přítomnosti člověka. V podrostu by kvetly byliny jako černýš hajní, jaterník podléška, sasanka hajní nebo jestřábník zední.

Lidé však zdejší lesy začali silně ovlivňovat už na přelomu letopočtu. Po staletí se praktikovalo hospodaření, díky kterému se druhová skladba měnila, nebo ve 20. století zcela změnila na umělé smrčiny. Ve středověku byl les obhospodařován jako pařezina neboli výmladkový les. Vždy po cca 10 až 30 letech byly stromy mýceny na palivo. Les se obnovoval výmladky z pařezů. Habr z pařezin dobře zmlazuje, mohl se tak ve výmladkových lesích šířit.
Výrazným prvkem bylo také zanechávání jednotlivých stromů jako „výstavky“ do dospělosti. Sloužily jednak jako semenné stromy, posléze se využily jako zdroj tvrdého dřeva pro výrobu nábytku, trámů, podlah a sudů. V tomto využití se dávala přednost dubům před bukem.

V lesích se dříve také pásl dobytek, hrabalo stelivo atd. Současné dubohabřiny jsou tedy díky vlivu člověka jiné než lesy, které by tu rostly přirozeně.

Jakub Halaš

Stará habrová pařezina. Foto: J. Halaš