prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPro školyZážitkové programy pro školyProč jít s žáky na výukový program do muzea?

Učíme se hravě

Už mám tři granáty, ale ještě chci hledat dál.“

Na co si děti rády hrají? Zkoumají, tvoří, sbírají a loví, vymýšlí své příběhy. Co se přitom naučí?

Učíme se venku

„Běželi jsme do kopce a táhli vozík se všemi věcmi.“

Děti venku pracují s realitou, pracuje celé tělo, nejen mozek.

Poznáváme místo, kde žijeme

„Hurá, jdeme do lesa.“

Prozkoumáváme město a jeho okolí. Díváme se na místa, zjišťujeme, jak vypadala v minulosti a uvažujeme, jak mohou vypadat v budoucnosti.

Spolupracujeme

„Našel jsem asi hluchavku. Máme už hluchavku?“

Někdo rád bádá, jiný zapisuje a další prezentuje výsledky. Učíme se, že spolupráce je výhodná.

Pracujeme s nástroji

„Ten pazourek chci domů. Šla by s ním řezat i mrkev?“

Děti dostávají do rukou opravdové nástroje. Učí se s nimi samy pracovat, aby to bylo bezpečné.

Zažíváme úspěch

V mikroskopu je vzácný nález, buchanka s vajíčky.
Podaří se jí vyfotit?

Úspěch se u nás neměří známkou.
Děti si samy určují, co se jim podařilo.

Respektujeme přírodu

„Ta je krásná.“

Žasneme společně.
Učíme děti, jak se k přírodě ohleduplně chovat a chránit ji.

Naše principy vzdělávání

Dáváme dětem prostor pro aktivní učení.
Zážitek je reflektován a je motivací k dalšímu učení.
Vycházíme ze zkušeností dětí.
Připravujeme prostředí a příležitosti pro různé styly učení.
Učením vytváříme u dítěte osobní vztah k místu.
Je samozřejmostí, že se chováme ohleduplně k přírodě, lidem a ŽP a vedeme k tomu děti.
Hra, humor, potěšení z činnosti jsou běžnou součástí učení.
Každé dítě při učení zažije úspěch.