prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPíšeme pro vásPěnkava jikavec

Pěnkava jikavec

Fringilla montifringilla

S příchodem zimy ožívají v Říčanech krmítka pro ptáky. Pozorovat můžeme řadu druhů, které vídáme i během léta. S jedním z návštěvníků se ale v Čechách půl roku vůbec nesetkáme. Jikavec přilétá pouze na zimní návštěvu.

           Pěnkava jikavec je severský pták, který během léta žije od Skandinávie, přes celou Sibiř až po Kamčatku. Hnízdí v oblastech světlých březových lesů a tajgy. Zimoviště se rozkládají od jižní a střední Evropy po východní Čínu a Japonsko. U nás se nejčastěji vyskytuje od října do března.

            Od naší pěnkavy obecné, která je během zimy částečně tažná, pěnkavu jikavce spolehlivě poznáme podle oranžové hrudi, bílého břicha a kostřece (místo nad kořenem ocasu). Samec má na rozdíl od samice více černého zbarvení na hlavě. Pěnkava jikavec je rychlý a vytrvalý letec. Let má vlnovitý charakter.

            Typicky se u nás nevyskytuje jednotlivě, ale pohybuje se v hejnech, občas i s jinými druhy ptáků. Hejna jikavců v počtech několika desítek kusů můžeme vídat na strništích, loukách nebo na stromech podél silnic, kde sbírají různá semena. Tažná hejna mívají až desítky tisíc jedinců. Nejoblíbenější potravou jsou pro jikavce bukvice. Hejna zalétají i do měst, kde se živí v parcích a zahradách. S oblibou navštěvují také krmítka. Intenzita průtahu přes naše území i početnost ptáků, kteří u nás zimují, se každoročně mění mimo jiné v závislosti na počasí nebo na úrodě bukvic.

            Jikavci jsou sice ostražití, ale poměrně krotcí ptáci. Dřívější čihaři, kteří ptáky lovili, je považovali za hloupé. Odtud se do starší češtiny dostal výraz jikavec používaný jako nadávka.

            Díky kroužkování víme, že zatím nejvzdálenějším zimním turistou, který navštívil Česko, byl pták odchycený v únoru v Pečkách a následně v květnu ve městě Uchta nedaleko Uralu, vzdáleném 2 724 km.

Jakub Halaš

Foto: Dunpharlain
Foto: S. Yeliseev