prostor pro moderní vzdělávání

Památky na Františka Josefa Thomayera

ÚvodPíšeme pro vásPamátky na Františka Josefa Thomayera

Ze sbírek muzea: Památky na Františka Josefa Thomayera

František Josef Thomayer je slavnou postavou české zahradní architektury a pomologie (vědy o ovoci) a současně slavným obyvatelem Říčan. Přestože se jádro jeho pozůstalosti nachází v jiných muzeích a příbuzných institucích, i Muzeum Říčany má ve své sbírce několik památek na tuto osobnost. Jedná se například o fotografický materiál zachycující Thomayerovu vilu uprostřed „stromkové školky“ či fotografie jeho bratra Josefa Thomayera. Dále se jedná o výstřižky, které se týkají života různých osobností (mimo jiné i Thomayera a jeho práce), shromážděné spisovatelem Dominikem Heykem. Uchoval se i dopis dr. Josefa Thomayera z 1. 12. 1898 určený purkmistrovskému úřadu v Říčanech, který se týká nájmu louky, patřící jeho bratru Františku Josefovi Thomayerovi.

Foto: archiv Muzea Říčany

Nejzajímavější jsou ovšem dochované projekty na úpravu veřejných prostranství v Říčanech a okolí, jejichž autorem je právě Thomayer. První se týká prostoru, označeného jako „obecní sad v Říčanech“, a pochází roku 1902, s největší pravděpodobností se jedná o dnešní park A. Švehly. Druhým plánem je návrh sadu „před školní budovou“ (dnešní 1. ZŠ) z roku 1908. Popisek nás podrobně informuje o květeně, která zde byla (nebo měla být) vysazena: 5 šeříků, 35 nízkých keřů, přinejmenším 3 konifery, 75 vytrvalých rostlin, 103 kusů nespecifikovaných květin, 6 jedlí a 3 jiné jehličnany. Třetí Thomayerův plán se rovněž týká téže školy, je to totiž návrh „na založení sadu při nové školní budově“. Čtvrtý Thomayerův plán není datován a zachycuje návrh „sadu Na obci“. Pátý Thomayerův plán z roku 1896 pak zachycuje návrh na úpravu zámecké zahrady ve Voděrádkách, která byla tehdy majetkem „slečny z Meiresbachů“ (= Marie von Mayersbach).

Krajinu upravovali a přetvářeli i jiní lidé než Thomayer, a to dokonce v dobách nedávných. S jejich příběhy se budete moci seznámit od konce dubna na nové výstavě Muzea Říčany „Proměny krajiny – Je to ve vašich rukou“.

Jan Boukal