prostor pro moderní vzdělávání

Nové nálezy středověkých mincí

ÚvodPíšeme pro vásNové nálezy středověkých mincí

Ze sbírek muzea: Nové nálezy středověkých mincí

Během první poloviny roku 2020 získalo Muzeum Říčany do své sbírky několik kusů nově nalezených středověkých mincí. Prvním takovýmto přírůstkem byl pražský groš z doby krále Jiřího z Poděbrad, nalezený panem Odcházelem na poli u Jažlovic. U mince je poškozený opis (tj. kruhový nápis na mincí) „GEORGIUS PRIMUS“, jenž umožňuje dataci mince. Tzv. pražské groše se razily od roku 1300 v Kutné Hoře z místního stříbra, v 15. století se ovšem v důsledku poklesu těžby stříbra využívá k ražbě i stříbra s různými příměsemi. Důkaz toho i je nový sbírkový groš, který je částečně napaden měděnkou.

Druhým přírůstkem je soubor sedmi mincí, nalezených pane Balcarem v prostoru dnes již zaniklého Aldašína u Jevan. Ves zanikla v roce 1645. Mince pochází z doby krále Vladislava Jagellonského a jedná se v pěti případech o tzv. bílé peníze a ve dvou případech o tzv. zhořelecké peníze. V obou případech jsou to drobné peníze. Bílé peníze mohly být jednostranné či oboustranné a kromě motivu českého lva (rub) byly opatřeny monogramem krále Vladislava v podobě písmene W s korunkou (líc). Zhořelecké peníze se razily ve městě Zhořelec (dnes Görlitz, Horní Lužice – dříve součást Zemí koruny české) a byly na líci opatřeny nápisem „GOR“ a na rubu korunkou. Mince byly podrobeny nedestruktivní analýze, díky které se dr. Kučerovi z olomoucké univerzity podařilo určit ryzost jednotlivých mincí. Rovněž tyto drobné mince nesou stopy po napadení měděnkou.

Tyto nové nálezy jsou cenným příspěvkem k poznání středověkého Říčanska, soubor mincí z Aldašína je navíc svědectvím o proměně krajiny a zániku vesnického osídlení.

Jan Boukal