prostor pro moderní vzdělávání

Z muzejních sbírek: Niněra

Niněra (anglicky hurdy gurdy, německy Drehleiher) je starobylý hudební nástroj, který patří mezi nástroje strunné kolové. Svým vzhledem může připomínat housle, vydává ovšem hučivý zvuk, podobný zvuku dud. Niněra ze sbírek říčanského muzea je opatřena čtyřmi strunami. Nástroj lze rozezvučit točením kliky, která roztáčí kolečko, jež se dotýká strun. Kolečko má tak podobnou funkci jako smyčec u houslí. Pomocí systému klapek (kláves) lze struny zkracovat.

První niněry se objevily již před 1 000 lety a byly tak velkých rozměrů, že je museli obsluhovat dva lidé, přičemž jeden točil klikou a druhý hrál na klávesy. Na niněry se často hrávalo i v kostelech, kde mohly nahrazovat varhany. Postupně se staly nástrojem lidovým a dokonce žebráckým. Niněra byla předchůdcem flašinetu, který ji posléze zcela nahradil, neboť v případě jeho obsluhy nebylo zapotřebí cviku ani hudebního nadání. V posledních letech se objevuje čím dál víc nových hráčů na niněru. Tento téměř zapomenutý nástroj tak lze v současnosti slyšet např. při vystoupení skupin středověké hudby, ale také na folk metalových koncertech.

Říčanská niněra je ze světlehnědého dřeva a má černý poklop na klávesovou mechaniku. Rovněž je vybavena utahovadlem, které slouží k napínání strun.

Jan Boukal