prostor pro moderní vzdělávání

Nezapomenutelná Vlasta Tísková

ÚvodPíšeme pro vásNezapomenutelná Vlasta Tísková

Nezapomenutelná Vlasta Tísková

Dne 12. října uplynulo již 115 let od narození inspirující osobnosti říčanského ochotnického divadla. Vlasta Tísková, rozená Mašková, zůstává dodnes ve vzpomínkách místních.

Jejími strýci byli skvělí barytonisté Václav a Otakar Chmelovi. Ona sama byla muzikální a měla ráda děti, a tak její cesta směřovala na učitelský ústav. Ke školství odbornému (ruční práce, šití) patřila roční praxe. Nastoupila tedy k říčanskému krejčímu Sedláčkovi a pod jejíma rukama vznikaly výšivky, šály nebo módní čepice. Protože za kvalifikovanou práci nedostávala zaplaceno, otec se jí postaral o místo v záložně, kde se věnovala účetnictví. Právě tento obor se nakonec stal jejím povoláním, pracovala ve Středočeských energetických závodech.

Říčanští ji vnímají především jako výraznou osobnost mezi zdejšími ochotníky. Za dlouholeté působení v této oblasti se jí dostalo uznání v roce 1961 při příležitosti stého výročí říčanského ochotnického divadla. Vlasta Tísková ho považovala za nezbytnou součást každého kulturního a společenského člověka. Jako ochotnice začínala u Divadelního sdružení ochotníků (DSO) v roce 1925. V následujících pěti letech hrála v patnácti z celkem sedmačtyřiceti inscenací tohoto spolku. V pozdější době se stala členkou Dramatického a vzdělávacího spolku Tyl a v padesátých letech vedla dramatický kroužek při jedenáctileté střední škole na Komenského náměstí. Byla rovněž jednatelkou říčanského okrsku Ústřední matice divadelního ochotnictva českoslovanského. Vědomosti o divadle nabývala na různých školeních. Na jednom z nich v roce 1947 skládala závěrečné zkoušky. Vlastin dědeček Josef Chmel byl prvním starostou Sokola v Říčanech. Také ona se v místní sokolské jednotě angažovala. Pomáhala budovat Bio Sokol (vystavěné v roce 1921) v Sokolské ulici. V jeho sále, který v roce 1950 vyhořel, DSO odehrálo řadu představení. Zakladatel sdružení Václav Figar měl na Vlastu Tískovou velký vliv a jak dokládá jejich korespondence, panoval mezi nimi silný přátelský vztah.

Vlasta Tísková (1907–2005)

Ve spolku Tyl působila jako herečka, ale především jako režisérka. Díky ní se hrálo – s dětskými herci – více pro děti. Snažila se na mládež kladně působit a vést ji ke slušnosti, pravdomluvnosti a pilnosti. Děti se špatným prospěchem do inscenací neobsazovala. Vlastin manžel, notářský úředník Alois Tísek, se do divadelního dění zapojoval také. Ostatně pocházel z rodiny, která ochotničením žila. Zajišťoval technické zázemí představení, například vypomáhal své ženě se světly a scénou při pohádce Pan Johanes (1947) nebo při pohádce Sněženka (1949). Z dalších inscenací pro dětské diváky zmiňme Broučky, ti se v sále U Labutě hráli v prosinci 1946. Účinkující děti svorně tvrdily, že s touto hru strávily nejhezčí Vánoce. V dramatickém kroužku Vlasta Tísková s mladými lidmi nejen secvičovala představení, ale také jim vyprávěla o antickém divadle, prováděla hlasová cvičení a zkoušela improvizaci. V roce 1953 připravila Babičku Boženy Němcové v dramatizaci Jiřího Pleskota.
Bezdětní manželé Tískovi žili v Říčanech ve funkcionalistické vilce na začátku Fibichovy ulice. Na dům ráda vzpomíná Hana Jemelíková, která hrála ve Sněžence Zlou královnu: „Hala jejího domu mi připadala velmi rozlehlá, myslím že to snad byl současně i přijímací pokoj, s vysokými okny. Právě tam jsme divadelní představení zkoušeli. Chodili jsme k ní rádi, bylo tam teplo a vlídno.“ Samotnou Tískovou popisuje jako drobnou ženu s výraznýma očima a poněkud propadlými tvářemi. Na dětské herce prý nikdy nezvedla hlas. Poslední režie se ujala v roce 1954, šlo o pohádku Šípková Růženka. Podle Jiřího Černohorského se v ní nezapomenutelnou stala tehdy čtrnáctiletá Hermína Kaucká jako kuchtík Kobliha. Vlasta Tísková byla totiž zkušenou režisérkou, která uměla vycházet z naturelu dětí.
Ochotničení se tato žena vzdala kvůli závažné nemoci svého manžela, o kterého pak pečovala. Poslední roky prožila v Mnichovicích u příbuzných. Zemřela v sedmadevadesáti letech 21. dubna 2005.

Šárka Vydrařová

Pro text byly využity vzpomínky říčanských rodáků Jiřího Černohorského a Hany Jemelíkové, podklady uložené v Muzeu Říčany a online přístupná matrika narozených.