prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPíšeme pro vásKapr obecný

Kapr obecný
Cyprinus carpio

Ať patříte ke dvěma třetinám české populace, která miluje klasickou štědrovečerní pochoutku, nebo dáváte přednost alternativním lahůdkám, symboliku vánočního kapra známe všichni.

Přes dvacet druhů divokých kaprů obývá sladké vody Asie a Evropy, liší se jen málo. Do Evropy kapr pronikl až po konci doby ledové cca před 8 000 lety z černomořské oblasti. Dostal se jen do Dunaje a některých jeho přítoků. Západní hranici výskytu tvořil soutok Moravy s Dunajem.

Kapra chovaného v rybnících můžeme považovat za „domácí zvíře“. K chovu a šlechtění kaprů došlo opakovaně na řadě míst světa. Nejstarší záznamy z Číny jsou staré několik tisíc let.

Foto: J. Halaš
Foto: J. Halaš

S šířením dunajského kapra po Evropě začali už Římané. Větší šíření nastalo při zakládání klášterů v 7. až 13. století. K masové produkci v nově budovaných rybnících pak docházelo od 14. století.

Kapr může dorůstat velikosti přes 1 m, váhy přes 20 kg a dožít se může téměř 50 let. Divoký říční kapr má nízké válcovité tělo pokryté šupinami. Vyšlechtěné rybniční formy mají hřbet a břicho vyklenuté. Běžně se chovají kapři od šupináčů přes řádkové a lysé formy, až k hladké formě, která je téměř bez šupin.

V květnu se kapr tře. Samice vypouští statisíce jiker, které samec oplodní vypouštěním mlíčí. Během života od plůdku k tržní rybě bývá kapr různě přesouván mezi sádkami a rybníky. Sofistikované rybníkářské metody množení a chovu kapra v Čechách popisuje už v 16. stol. Dubravius.

Kapr se živí nejdřív planktonem, později je všežravý. Konzumuje larvy hmyzu, měkkýše, řasy i části rostlin. V rybnících je běžně dokrmován. Prodávaný kapr bývá tříletý.
Zajímavostí jsou různobarevní, v Japonsku šlechtění, koi kapři (nišikigoi), kteří zdobí jezírka.

Pro křesťany je ryba postním jídlem, proto byly u klášterů zakládány rybníky. Ve středověku, díky rozmachu rybníkářství, představoval kapr běžně dostupné masité jídlo. I v Říčanech bylo dříve více rybníků. Například na místě Lázeňské louky a ragbyového hřiště býval Lázeňský rybník. Na Fialce se rozkládal rybník Bezděkov atd.

Na český vánoční stůl proniká kapr až v 19. stol., a to hlavně ve městech. Ke všeobecnému rozšíření smaženého kapra se salátem došlo až po 2. světové válce.

Jakub Halaš