prostor pro moderní vzdělávání

Kachle s divými muži

ÚvodPíšeme pro vásKachle s divými muži

Ze sbírek muzea: Kachle s divými muži

Říčanské muzeum uchovává poměrně zajímavou sbírku zlomků středověkých a raně novověkých kamnových kachlů, které do muzea věnovali v minulosti místní amatérští archeologové. Středověká kachlová kamna bývala téměř uměleckým dílem, jednotlivé kachle bývaly zdobeny rozličnými, převážně náboženskými motivy. Od pozdního středověku se však ve velké míře uplatňují i motivy světské, včetně rozličných fantaskních a přírodních motivů. Do obou těchto kategorií náleží i motiv tzv. divého muže – nahého člověka, pokrytého hustou srstí, který žije v lese. Na hlavě může mít vavřínový věnec, často v ruce drží dřevěný kyj. V českém prostředí se s divými muži setkáváme například i v iluminovaných rukopisech z doby krále Václava IV. nebo v heraldice. Abychom nechodili daleko od Říčan, divého muže má ve svém městském znaku Kostelec nad Černými lesy. Představy o divých (či divokých, popř. zelených) lidech prostupují všemi možnými kulturami již od starověku, v období pozdního středověku však získaly největší popularitu. Tyto nadpřirozené postavy symbolizovaly nespoutanou sílu přírody a s užíváním jejich vyobrazení se setkáváme především v prostředí panovnických dvorů a šlechty. Právě tyto společenské vrstvy často utíkaly do přírody za účelem rozptýlení, stačí vzpomenout na již zmíněného krále Václava IV. Kachle s divými muži ze sbírky říčanského muzea byly nalezeny u vojkovské hájovny a u dvora ve Zděbradech. Středověký člověk zabydlel ve své představivosti lesní krajinu divými lidmi. Jak a kým ovšem byla krajina zabydlena doopravdy? Muzeum Říčany pro vás na jaro chystá výstavu o proměnách krajiny, kde se dozvíte vše, co jste chtěli vědět o přírodě Říčanska.

Jan Boukal