prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPíšeme pro vásJosef Šťastný

Josef Šťastný – život ruského legionáře a jeho cesta do Říčan

Josef Šťastný se narodil v  Křenovicích u Písku 18. července 1895. Základní školu absolvoval v roce 1909 v Bernarticích a poté odešel do Vídně, kde se roku 1913 vyučil truhlářem. Tímto řemeslem se posléze živil. Ve Vídni se ovšem účastnil i kulturního života, mimo jiné se podílel na založení místní sokolské jednoty. Již o dva roky později nastoupil do vojenské služby u 11. pěšího pluku rakousko-uherské armády a ještě v témže roce byl zajat na východní frontě. Tam záhy vstoupil mezi české a slovenské dobrovolníky, bojující proti habsburské monarchii. Legionářem se ovšem stal oficiálně až na jaře 1918 ve Vladivostoku. Předtím pracoval v tiskárně v Kyjevě, kde byl jeho kolegou známý spisovatel Jaroslav Hašek, který prý v pracovní době spíše popíjel a dokonce Josefu Šťastnému dlužil peníze. Jako legionář působil Josef Šťastný u 8. střeleckého pluku u III. kulometné roty, s nímž prožil sibiřskou anabázi a bránil úsek transsibiřské magistrály mezi Mariinskem a Irkutskem. V legiích skončil službu v srpnu 1920. Domů do Čech se vracel lodí přes Kanadu a Hamburk, odkud jel vlakem. Za svou činnost v legiích obdržel Revoluční medaili, medaili Za vítězství 1918, medaili starých bojovníků FIDAC 1914–1918 a byl oprávněn nosit odznak dobrovolníků 1918–1919.

Po válce chtěl vstoupit do státní služby, a tak se stal poštovním úředníkem ve slovenských Košicích. V polovině dvacátých let 20. století se společně s rodinou přestěhoval do Říčan, kde Šťastní nejprve bydleli v domě svého příbuzného legionáře Šefla. V roce 1939 si koupili vedlejší parcelu, tady začal vznikat jejich rodinný dům v dnešní ulici Petra Fastra. Od roku 1926 byl legionář Šťastný řádným členem Československé obce legionářské v Říčanech. I zde se živil jako poštovní úředník. Za druhé světové války se zapojil do protinacistického odboje a po válce se stal členem Svazu protifašistických bojovníků. Josef Šťastný zemřel 17. července 1974 ve věku 79 let.

Rodina Šťastných zapůjčila říčanskému muzeu vojenský kufr Josefa Šťastného, který si můžete prohlédnout na výstavě Tohle je válka 1914–1918.

Jan Boukal, Muzeum Říčany

Zpracováno na základě materiálů zapůjčených rodinou Šťastných a legionářské karty na webu http://legie100.com

Legionář Josef Šťastný v Irkutsku v roce 1919. Foto: archiv Muzea Říčany
Josef Šťastný na legionářském tablu z roku 1948. Foto: archiv Muzea Říčany