prostor pro moderní vzdělávání

Javor jasanolistý

ÚvodPíšeme pro vásJavor jasanolistý

Javor jasanolistý
Acer negundo

Javory mají obvykle jednoduché laločnaté listy. Javor jasanolistý má však složené lichozpeřené listy. To je jeden z důvodů, proč někteří autoři řadí tento strom do samostatného rodu a nazývají ho javorovec jasanolistý.

Javor jasanolistý pochází ze Severní Ameriky. Původní je zejména ve východní části kontinentu od Kanady až po Mexický záliv, kde často roste v nížinách podél vodních toků a jezer.

Do Evropy byl dovezen roku 1688. V Čechách je zaznamenána první výsadba roku 1835 v Královské oboře, dnešní Stromovce.

Menší opadavý strom dorůstá výšky kolem 15 m. Kmen kryje hnědošedá, mělce brázditá kůra. Jednotlivé zašpičatělé lístky složeného listu mají okraj hrubě zubatý, nebo jsou téměř celokrajné.

Další odlišnost od ostatních javorů je dvoudomost – samčí a samičí květy se vyskytují na oddělených stromech. Vyrůstají před rašením listů od března do dubna na dlouhých stopkách, samčí květy ve svazečcích, samičí v převislých hroznech. Plodem je obvyklá javorová dvounažka s křídlem.

V Říčanech a okolí se setkáváme, a to hlavně podél silnic, s výsadbou přírodní formy javoru jasanolistého. Stromy rostou rychle, jsou odolné vůči prachu a imisím. Vyšlechtěna byla také řada kultivarů s pestrobarevnými listy.

Javor jasanolistý představuje pro naši přírodu plíživé nebezpečí – je řazený mezi invazní druhy. V Polabí, na jižní a střední Moravě se šíří podél vodních toků a zabraňuje vzniku přirozených společenstev. Šíří se i na nově zalesňovaných plochách a dalších místech, kde díky rychlejšímu růstu utlačuje naše původní dřeviny. Důležitou prevencí je ukončení jeho vysazování.

Široké využití měl javor jasanolistý mezi původními indiánskými kmeny. Vařením kůry nebo mízy získávaly cukr. Dřevěné uhlí nebo popel z jeho dřeva používaly během obřadů. Zajímavostí je, že nejstarší dochovaná dřevěná severoamerická flétna byla vyrobena v Arizoně kolem roku 650 ze dřeva javoru jasanolistého.

Jakub Halaš

foto: J. Halaš
foto: J. Halaš