prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPíšeme pro vásHodiny Caplovky

Z muzejních sbírek: Hodiny Caplovky

Měření času patřilo vždy k důležitým a pro lidskou společnost potřebným dovednostem, proto různé druhy hodin patřily již odedávna k artefaktům utvářejícím rámec každodenního života. Rovněž říčanské muzeum uchovává ve svých sbírkách kolekci historických hodin. Jedny z nich vám dnes představíme.

Jedná se o jihoněmecké pozdně barokní mechanické hodiny, tzv. caplovky. Český název caplovky či capovky je odvozen z německého označení Zappler-Uhr, které odkazuje na charakteristický prvek tohoto typu hodin, jímž je malé kyvadélko před ciferníkem. Toto kyvadélko (něm. Zappler, od slovesa zappeln, česky označováno jako capl) sloužilo jako tzv. oscilátor, tj. zařízení zajišťující náležitou rychlost chodu hodin.

Vlastní hodinový stroj je zakryt mosaznou přední deskou s tepanou rokajovou ornamentální výzdobou. V té se nalézá ciferník s římskými i arabskými číslicemi. Římské označují hodiny, arabské minuty (v pětiminutových intervalech).

Na ciferníku nalezneme také vyrytý podpis, resp. firmu výrobce „Rieff Passau“. Další pátrání přineslo zpřesnění údajů, a tak můžeme říci, že se jedná o výrobek hodinářského mistra Franze Antona Rieffa z bavorského Pasova. O něm víme, že se narodil v tirolském Tannheimu kolem roku 1720, po vyučení a tovaryšském vandru se v polovině století oženil s dcerou pasovského hodináře Franze Antona Riebingarta, převzal dílnu po svém tchánovi a působil v Pasově až do své smrti roku 1794. To nám umožňuje i bezpečně určit stáří hodin. Byly zhotoveny během 2. poloviny 18. století.

Vraťme se ale k hodinám samotným. Kromě ciferníku je přední strana opatřena samozřejmě hodinovou a minutovou ručičkou, a oním kyvadélkem – caplem. Celý mechanismus je pak umístěn ve schránce opatřené z přední strany prosklenými dvířky a tvořící hlavici dřevěné skříně, resp. stojanu. Dutý dřík stojanu postavený na ozdobné patce vytváří prostor pro závaží zavěšená na systému šňůr, jež jsou přístupná pomocí plnostěnných dvířek.

Jan Andrle