prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodGDPR

Souhlas se zpracováním
osobních údajů

Uděluji souhlas Muzeu Říčany, příspěvková organizace, se sídlem Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany se zpracováním a využitím mých osobních dat za účelem
zasílání informací o akcích Muzea Říčany. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a nebudou využité k jiným účelům. Budou řádně spravovány dle
směrnice správce údajů.

Osobní údaje, které budou zpracovány:               emailová adresa    

Souhlas poskytuji na dobu 15 let.
Souhlas poskytuji dobrovolně. 

Potvrzuji tímto, že jsem byl/a poučen/a o svých právech, které pro mě vyplývají z Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů ( 
„GDPR“), zejména o svém právu udělený  souhlas kdykoli odvolat, o právu přístupu k poskytnutým
údajům a jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány. Žádost o
odvolání souhlasu zašlete emailem pověřené osobě (viz níže).

Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz