prostor pro moderní vzdělávání

František Josef Thomayer

ÚvodPíšeme pro vásFrantišek Josef Thomayer

František Josef Thomayer – věhlasný zahradní architekt a pomolog

Při vyslovení jména Thomayer se nejčastěji člověku vybaví jméno slavného profesora lékařství Josefa Thomayera, jehož jméno od roku 1954 nese známá nemocnice v pražské Krči. Poněkud ve stínu Josefa Thomayera stojí poněkud neoprávněně jeho bratr František Josef. Ten se narodil 3. března roku 1856 v chodském Trhanově. Po studiích na Zemském pomologickém ústavu (pomologie je odvětví botaniky, zabývající se ovocem) a na vídeňské „Gartenbauschule“ (škole pro stavitele zahrad) pokračoval ve vzdělávání v různých evropských městech. Jeho hlavní pracovní náplní se posléze staly úpravy městských parků a veřejných prostranství. Mezi jeho neznámější práce náleží úpravy parků v Nymburku, Chrudimi, v Přerově, návrhy na úpravu veřejných prostranství v Mariánských Lázních nebo vyprojektování zámeckého parku v Roztěži u Kutné Hory. V Praze Thomayer navrhl současnou podobu Karlova náměstí a dále úpravy Chotkových sadů, zahrady Strakovy akademie či parku u Libeňského zámku a veřejných prostranství v okolí Národního muzea a Hlavního nádraží.

Portrét F. J. Thomayera, publikovaný roku 1891 v časopise Světozor. Foto: archiv Muzea Říčany
Jablečná odrůda „astrakán bílý“, vyobrazení z Thomayerovy knihy „České ovoce I. Jablka“. Foto: archiv Muzea Říčany

František Josef řídil školkařský závod v Říčanech a zde i žil, konkrétně ve vile v dnešní ulici „Ve školkách“, která vybíhá z dnešní Thomayerovy ulice. Thomayer se roku 1901 stal předsedou Okrašlovacího spolku pro Říčany a Radošovice (od roku 1905 ovšem spolek působil již jen v Říčanech) a jeho zásluhou probíhala úprava cest, vysazování stromů, keřů a květin a pořádaly se květinové slavnosti. V Říčanech často navštěvoval Františka Josefa jeho bratr lékař Josef, který sem jezdil na „letní byt“ a zval sem i své přátele – známé české literáty přelomu 19. a 20. století. František Josef Thomayer byl (stejně jako jeho bratr) literárně činný. V letech 1887–1892 byl vydavatelem a redaktorem periodika „Časopis českých zahradníků: rozhledy ve všech odvětvích zahradnictví“. Rovněž je autorem průkopnické pomologické knihy „České ovoce. Díl I., Jablka: výběr pro Království české k pěstování nejvíce se hodících 50 druhů jablek“. Ve svých oblíbených Říčanech Thomayer i zemřel, a to 18. února 1938. Památky na život a činnost Františka Josefa Thomayera se nachází roztroušené po různých muzeích a archivech a vědeckých ústavech, a výjimkou není ani Muzeum Říčany. O konkrétních předmětech si můžete přečíst na muzejní dvojstraně v pravidelné rubrice „Ze sbírek muzea“.

Jan Boukal, Muzeum Říčany