prostor pro moderní vzdělávání

Fotografie evakuovaných železničářů z Haliče za 1. světové války

ÚvodPíšeme pro vásFotografie evakuovaných železničářů z Haliče za 1. světové války

Ze sbírek muzea: Fotografie evakuovaných železničářů z Haliče za 1. světové války

 

Zajímavá sbírková fotografie má cosi společného s aktuální situací. Fotografie byla pořízena 20. února 1915 na říčanském nádraží a zachycuje skupinu zaměstnanců Rakouských státních drah. Ti byli evakuováni z Východní Haliče – jedné z korunních zemí tzv. Předlitavska, rozkládající se na území dnešního jihovýchodního Polska a západní Ukrajiny – před postupující ruskou armádou. Jak nás informuje polský nápis na vagónu (polština byla jedním z úředních jazyků Haliče), jedná se o návěstní mistry (sygnalomistrze) železničního ředitelství ve Lvově (Dyrekcja kolejowa Lwow). Tito návěstní mistři měli na starosti kromě obsluhy železničních návěstidel také telegrafní a telefonické spojení na železnici, na což upomínají vystavené telegrafy a telefon v popředí. Fotografie vznikla zjevně u příležitosti příjezdu do cílové destinace evakuace, jíž byly právě Říčany. Fotka je o to zajímavější, že o této skupině utečenců, kteří na nějaký čas nalezli v Říčanech útočiště, jinak nic nevíme. Další zajímavostí je, že snímek jaksi mimoděk připomíná, že před rokem 1918 příslušely Říčany a dnes západoukrajinský Lvov do jednoho a téhož státu a jejich obyvatelé tak byli v zcela doslovném smyslu spoluobčany.

Jan Andrle, Muzeum Říčany