prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPíšeme pro vásDudek Chocholatý

Dudek chocholatý

Upupa Epops

Až donedávna jsem byl přesvědčen, že výskyt dudka je v Říčanech limitován pouze na Dalibora Dudka v ředitelně ZŠ U Říčanského lesa. Ale mýlil jsem se. Letos v dubnu mě potkalo štěstí a dudek chocholatý se ukázal na louce u Voděrádek, při silnici do Jažlovic.

Dudek chocholatý, včetně několika poddruhů, se vyskytuje od Evropy po východní a jižní Asii a v Africe. Na sever zalétá až k Baltu, ale jeho populace ve střední a západní Evropě dramaticky klesla. Úbytek nastal od konce 19. století do 60. let minulého století v návaznosti na změnu zemědělského hospodaření.

Ornitologové odhadují, že v České republice dnes hnízdí jen asi 100 párů, a to hlavně na jižní Moravě. Dudek chocholatý patří mezi naše ohrožené druhy.

Přestože je dudek tak výrazný a nezaměnitelný, v klidu není snadné ho pozorovat. Nápadný je během třepotavého letu, kdy blýská pruhovanými křídly, a pak když se usadí a roztáhne svoji vějířovitou chocholku s  černými špičkami per. Dalším nápadným znakem je dlouhý tenký, mírně zahnutý zobák. Co do rozměrů je dudek větší než kos.

V  nebezpečí se dudek přikrčí k  zemi, zobák napřáhne kolmo vzhůru a strakatá křídla s ocasem roztáhne do kruhu. Vynikne tak jeho černobílé pruhování.

            Dudek přilétá, nebo přes naše území protahuje, od března do května. Vyhledává pastviny, sady, louky a okraje lesů. Hnízdo si staví v  dutinách stromů, děrách ve zdech nebo starých zemních norách. Pro krmení ptáčat potřebuje dostatek hmyzu, jeho larev a kukel. Potravu hledá hlavně na zemi, proto má rád pastviny, kde se spousty hmyzu vyvíjejí v trusu kopytníků.

            Od srpna do října se dudek vrací do afrických zimovišť, která leží od Senegalu po Somálsko a na jih po Ugandu a Keňu.

Dudkovi se dříve říkalo také dud, dedek nebo mulek. Předpokládám, že dudek, kterého jsem na jaře zahlédl, byl na tahu a v Říčanech se nezdržel. V okolí bývá pozorován na pastvinách v Tehově.

 

Jakub Halaš

Foto: A. Grossy
Foto: Wikimedia Commons