prostor pro moderní vzdělávání

Dřevěný reliéf z Ukrajiny

ÚvodPíšeme pro vásDřevěný reliéf z Ukrajiny

Ze sbírek muzea: Dřevěný reliéf z Ukrajiny

 

Představme si tentokrát jeden svérázný artefakt vzniklý přímo na frontě první světové války. Jde o reliéf vyřezaný na desce z březového dřeva, šikmo vyříznuté z kmene. Na fotografii vidíme triptych, kde je v dominantním středním poli znázorněna hospodyně u kamen v jizbě ukrajinské chalupy. V menších bočních polích jsou potom vyobrazeny chalupa zvenku a větrný mlýn. Pod těmito výjevy je vyřezána signace „Im Felde 1917. Dostal“, tzn. že jej vyřezal v poli (míněno válečném, na frontě) v roce 1917 jistý Dostál. O předmětu dále víme, že jde o upomínku na válečný rok 1917, kterou dotyčný vytvořil z břízy vyrostlé v močálu na Stochidě. Tato řeka (polsky Stochód, ukrajinsky Стохід) teče ve volyňské oblasti na Ukrajině. Od června 1916 do pozdního léta 1917 zde probíhala frontová linie mezi rakouskými a ruskými vojsky. Reliéf je spojen s obcí Čeremošné (pol. Czeremoszno, ukr. Черемошне). Toto drobné a jistě svým způsobem kuriózní dílko nám může dát naději, že i ve válečné mizérii v člověku zůstává něco hluboce lidského.

Jan Andrle, Muzeum Říčany