prostor pro moderní vzdělávání

Dřevěné potrubí

ÚvodPíšeme pro vásDřevěné potrubí

Ze sbírek muzea: Dřevěné potrubí

V roce 2016 přijalo Muzeum Říčany oznámení o nálezu jednotlivých dílů dřevěného potrubí v rekonstruované studni v Radošovicích v ulici Ke Koupališti. Nález byl po zevrubném očištění převezen do depozitáře muzea, kde několik měsíců pozvolna vysychal. Rychlé vysušení by totiž zapříčinilo rozpraskání předmětu, který se po několik desetiletí nacházel ve vodě. Celodřevěné potrubí i se zachovaným košem se sacím otvorem chráněným dřevěnou mřížkou sloužilo studniční pumpě. Vzhledem k nálezovým okolnostem bylo potrubí vyrobeno patrně ve druhé čtvrtině 20. století.

V právě vydané publikaci Neobyčejní občané aneb Postavy z říčanských ulic a domů vzpomíná Dalibor Hofta na pana Vorla, kterého označuje za „výrobce dřevěných studničních pump“. Údajně dovedl vyskládat jednotlivé díly až do hloubky dvaceti metrů. Nejtěžším úkolem bylo provrtat podélný otvor tak, aby vrták na i více než 2 metry dlouhých dílech vylezl na protilehlé straně přesně uprostřed. Nevíme, zda radošovické potrubí zhotovoval pan Vorel, ale je to docela dobře možné.

Dřevěná, nebozezem vrtaná nejen studniční, ale i vodovodní potrubí vedoucí i stovky metrů se v našem prostředí zhotovovala již ve středověku či raném novověku.

Martin Hůrka

Foto: J. Halaš