prostor pro moderní vzdělávání

Čížek lesní

ÚvodPíšeme pro vásČížek lesní

Čížek lesní

Spinus spinus

„Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku, jak sejou mák?“ Ze všech činností spojených v písničce s mákem – jak roste, kvete, jak lámou, melou a jedí mák – by si čížek poradil jen s jedinou, zato dobře. V minulosti bylo natolik běžné vidět čížka, jak vybírá mák z makovic, až se spojitost čížka s mákem promítla do lidové písně.
 
Čížek lesní se vyskytuje ve dvou světových oblastech. Jednak v Evropě, přičemž většina ptáků žije na severu od Skandinávie po Rusko a pak ve východní Asii, na východě Číny a v Japonsku. Severské populace jsou vyloženě tažné. Směrem k jihu žijí čížci, kteří přelétají, nebo jsou stálí. Jižní hranice zimního výskytu sahá až na pobřeží Afriky.
 
Populace našich čížků je považována za přelétavou a částečně tažnou. Toulají se a k původnímu hnízdišti nejsou vázáni. Hnízdí obvykle dvakrát ročně, od dubna do července, v jehličnatých, případně smíšených lesích. Skryté hnízdo, umístěné vysoko ve větvích, splétá samička z kořínků, trávy a mechu. Vnitřek je vystlaný srstí a peřím. Na skvrnitých vajíčkách sedí samička a sameček ji krmí. Mláďata krmí rodiče hmyzem a semínky. Dospělí se živí různými semeny bylin a dřevin. Nejčastěji semeny bodláku, pampelišky, smrku, borovice, modřínu, olše a břízy. Celková početnost čížků kolísá podle semenných let smrku.
 
Čížek je velmi energický pták, obratně šplhá a při hledání potravy často visí hlavou dolů. Velikostí je menší než vrabec. Pro poznávání čížků je typické zelenavé zbarvení, žluto-černý ocas, dva příčné žluté proužky v křídle a podélně skvrnité břicho. Sameček má černé temeno s bradou a celkově je zbarven živěji než samička. Ptáci mají silně zašpičatělý zobák. V přírodě se dožívají dvou až tří let.
 
Na podzim se čížci shlukují do hejn, kam se často přidávají i jiné druhy ptáků, třeba čečetky. Přilétají k nám také hejna ze severu. V Říčanech a okolí můžeme během zimy sledovat tato hejna hlavně v porostech olší a bříz nebo v zahradách s krmítky. Právě nyní se můžeme zapojit do sčítání ptáků na krmítkách. Stačí v průběhu od 7. do 9. ledna jednu hodinu pozorovat ptáky. Více o akci „Ptačí hodinka“ najdete na stránkách České společnosti ornitologické. Loňským skokanem roku byl právě čížek lesní, který se v četnosti pozorování vyhoupl ze čtyřiadvacátého místa na deváté.
 

Čížky v minulosti lidé chovali jako okrasné ptáky v klecích. Můžeme hledat souvislost mezi čížkem a slovem čižba, což byl lov a chytání drobných ptáků.

Jakub Halaš

Samec, foto: P. H. Olsen
Samice, foto: F. Baresi